Výsledky vyhledávání

 1. Účtová osnova, české účetní standardy : pro některé vybrané účetní jednotky / Jaroslava Svobodová a kolektiv .  Olomouc :  ANAG,  [2004]-   svazků  
  Účtová osnova a české účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu /
  Účtová osnova, české účetní standardy - postupy účtování : pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu /
  Účtová osnova, České účetní standardy
  Účtová osnova, České účetní standardy
  Účtová osnova, české účetní standardy : pro některé vybrané účetní jednotky /
  Účtová osnova, České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
  Účtová osnova, české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
  Účtová osnova, české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
  Účtová osnova, České účetní standardy : pro některé vybrané účetní jednotky : 314 postupů účtování /
  Účtová osnova, české účetní standardy : pro některé vybrané účetní jednotky : 353 postupů účtování : 2015
  Účtová osnova, české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky : 374 způsobů účtování
  Účtová osnova, české účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky : 384 postupů účtování
  Účtová osnova, české účetní standardy

  kniha

 2. Účtová osnova, české účetní standardy : postupy účtování pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) / Jaroslava Svobodová a kolektiv .  Olomouc :  ANAG,  [200-]- .   sv.  
  Účtová osnova a české účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) : vyhláška č. 504/2002 Sb. s komentářem : České účetní standardy : zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví /
  Účtová osnova a české účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace) /
  Účtová osnova a české účetní standardy - postupy účtování : pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace /
  Účtová osnova, České účetní standardy
  Účtová osnova, české účetní standardy
  Účtová osnova, české účetní standardy 2012 : pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání (nevýdělečné organizace)
  Účtová osnova, české účetní standardy

  kniha

 3. Daňový poradce pro podnikatele ... / Jiří Gebarowský, Jana Skálová .  Praha :  Linde,  [1995]- .   sv.  
  Daňový poradce pro podnikatele '97. 1. sv. /
  Daňový poradce pro podnikatele '97. 2. sv. /
  Daňový poradce pro podnikatele 2001 /
  Daňový poradce pro podnikatele : daň z příjmů, rezervy, cestovné, účetnictví, pojistné, správa daní a poplatků /
  Daňový poradce pro podnikatele '96 /
  Daňový poradce pro podnikatele '98 /
  Daňový poradce pro podnikatele '99 /
  Daňový poradce pro podnikatele 2014
  Daňový poradce pro podnikatele

  kniha

 4. Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k ... po rekodifikaci soukromého práva / Petr Ryneš .  Olomouc :  Praha :  ANAG,  Trizonia  [199-]-   svazků  
  Obsah - 2010 Obsah - 2011
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím včetně aktuálních změn v metodice účetnictví od 1.1.2003 /
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím včetně aktuálních změn v metodice účetnictví k 1.1.2004
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2005 /
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2006
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2007
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2010
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2012
  Podvojné účetnictví a účetní uzávěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2013
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2014 po rekodifikaci soukromého práva
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2015
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2016
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2017
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1.1.2018
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka : průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2019
  Podvojné účetnictví a účetní závěrka

  kniha