Výsledky vyhledávání

  1. Svět matematických aplikací / editoři Eduard Fuchs, Eva Zelendová .  Praha :  Jednota českých matematiků a fyziků,  2018  242 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Časoprostor + gravitace = Spacetime + gravity / Tomáš Pfeiffer .  Praha :  Dimenze 2+2,  2018  73, 77 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Spacetime / Tomáš Pfeiffer .  Praha :  Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2,  2017  38 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Časoprostor / Tomáš Pfeiffer .  Praha :  Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha,  2017  32 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Úvod do teorie chaosu v dopravě a dopravní telematice / Jaroslav Veselý .  Praha :  Vydavatelství ČVUT,  2006 .  120 s.   [1, z toho volných 1]
  6. Fraktální geometrie : principy a aplikace / Ivan Zelinka, František Včelař, Marek Čandík .  Praha :  Ben - technická literatura,  2006 .  159 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Metody pro posouzení vlivů dopravní cesty na území = Methods using for assessing impact of transport roads on landscape / Kristýna Neubergová .  Praha :  České vysoké učení technické v Praze,  2005 .  22 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Hodnocení průmyslových dat pomocí fraktálové geometrie : (teze disertační práce) : studijní program: P2302 Stroje a zařízení : studijní obor: 2302V010 Konstrukce strojů a zařízení : školící pracoviště: Katedra sklářských a keramických strojů / autor Vlastimil Hotař .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2005 .  28 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Aplikovaná informatika, aneb, Úvod do fraktální geometrie, buněčných automatů-- / Ivan Zelinka .  Ve Zlíně :  Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická,  2005 .  182 s.   [1, z toho volných 1]
  10. Fraktálové kódovanie obrazov / Marek Čandík .  Ostrava :  Oftis,  c2005 .  100 s.   [1, z toho volných 1]