Výsledky vyhledávání

  1. Časoprostor + gravitace = Spacetime + gravity / Tomáš Pfeiffer .  Praha :  Dimenze 2+2,  2018  73, 77 stran   [1, z toho volných 1]
  2. Svět matematických aplikací / editoři Eduard Fuchs, Eva Zelendová .  Praha :  Jednota českých matematiků a fyziků,  2018  242 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Spacetime / Tomáš Pfeiffer .  Praha :  Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2,  2017  38 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Časoprostor / Tomáš Pfeiffer .  Praha :  Tomáš Pfeiffer, nakladatelství Dimenze 2+2 Praha,  2017  32 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Fraktální geometrie : principy a aplikace / Ivan Zelinka, František Včelař, Marek Čandík .  Praha :  Ben - technická literatura,  2006 .  159 s.   [1, z toho volných 1]
  6. Úvod do teorie chaosu v dopravě a dopravní telematice / Jaroslav Veselý .  Praha :  Vydavatelství ČVUT,  2006 .  120 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Metody pro posouzení vlivů dopravní cesty na území = Methods using for assessing impact of transport roads on landscape / Kristýna Neubergová .  Praha :  České vysoké učení technické v Praze,  2005 .  22 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Aplikace fraktální geometrie v přírodních a technických vědách = Applications of fractal geometry in natural and technology sciences : teze přednášky k profesorskému jmenovacímu řízení v oboru Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství / Tomáš Ficker .  Brno :  VUTIUM,  2005 .  37 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Use of the fractal theory to study physical and chemical properties of materials = Užití teorie fraktálů při studiu fyzikálně chemických vlastností materiálů : a thesis of a talk for the professorial appointive procedure in the study field of material science / Oldřich Zmeškal .  Brno :  VUTIUM,  2005 .  45 s.   [1, z toho volných 1]
  10. Hodnocení průmyslových dat pomocí fraktálové geometrie : (teze disertační práce) : studijní program: P2302 Stroje a zařízení : studijní obor: 2302V010 Konstrukce strojů a zařízení : školící pracoviště: Katedra sklářských a keramických strojů / autor Vlastimil Hotař .  Liberec :  Technická univerzita v Liberci,  2005 .  28 s.   [1, z toho volných 1]