Výsledky vyhledávání

  1. John Milton, Dodo Gombár, Ztracený ráj : (zpráva o člověku) : šestá inscenace sedmdesáté páté sezóny 2019/2020 : premiéra 15. a 16. února 2020 / texty Petr Vacík, Filip Krajník, Miroslav Ondra ; překlad Michal Zahálka .  Brno :  Městské divadlo Brno,  [2020]  184 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1]
  2. Lidskost není docela ztracena : stručný výklad Komenského Porady o nápravě věcí lidských / Jan Hábl .  Červený Kostelec:  Pavel Mervart,  2019  93 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Návrat ztraceného syna / Henri J.M. Nouwen ; z anglického originálu The return of the prodigal son: a story of homecoming přeložila Kateřina Lachmanová .  Praha :  Paulínky,  2019  198 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Bitvy a osudy válečníků. IV., Války proti králi : (1642-1658) / Jiří Kovařík .  Třebíč :  Akcent, Drahomír Rybníček,  2019  453 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Proti tyranům / Jan Jesenský ; k vydání připravila, přeložila a úvodní studií opatřila Kateřina Šolcová .  Praha :  Academia,  2019  134 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  6. Valdštejn : vojevůdce a mírotvůrce : vizionář v třicetileté válce / Peter Faber ; z německého originálu Wallenstein ... přeložil Josef Otáhal .  Praha :  Naše vojsko,  2019  309 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 1]
  7. Božská moudrost - Boží příroda : poselství rosenkruciánských manifestů v řeči obrazů 17. století / editovaly José Bouman a Cis van Heertum ; překlad z němčiny Petr Babka .  Amsterdam : Praha :  Embassy of the Free Mind ; Rosenkruciánský nadační fond,  2019  163 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  8. Zpívání evangelia : luterské písně a úspěch reformace / Christopher Boyd Brown ; z anglického originálu Singing the gospel ... přeložil Dan Török .  V Praze :  Lutherova společnost,  2019  335 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  9. Skrytý tajemství Božích poklad : biblické citace v českých spisech Jana Amose Komenského / Tomáš Havelka .  Praha :  NLN,  2019  383 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  10. Věrnost a zrada v ohroženém městě : prameny k politické komunikaci Českých Budějovic na počátku stavovského povstání (1618) / Tomáš Sterneck (ed.) .  Praha :  Historický ústav,  2019  341 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]