Výsledky vyhledávání

 1. Czech yearbook of public & private international law = Česká ročenka mezinárodního práva veřejného a soukromého .  Praha :  Czech Society of International Law,  2011-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: r. 2019
  2018: r. 2018
  2017: r. 2017
  2016: r. 2016
  2015: r. 2015
  2014: r. 2014
  2013: 2013
  2012: 2012
  2011: 2011
  Czech yearbook of public & private international law

  časopis

 2. Studia humanitatis - Ars hermeneutica : metodologie a theurgie hermeneutické interpretace .  Ostrava :  Ostravská univerzita, Filozofická fakulta,  2006-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2018: 7
  2016: 6
  2014: 5
  2012: 4
  2010: 3/213
  2009: 2/2009
  2006: [1] 2006
  Studia humanitatis - Ars hermeneutica

  časopis

 3. Area Slavica ... .  Ostrava :  Ostravská univerzita,  2016-   svazků  
  Area Slavica
  Area slavica 2 : slovanské jazyky ve světle termínu
  Area Slavica

  časopis

 4. Novinky v kardiologii ... .  Praha :  Mladá fronta,  2015-  ^^^svazků  
  Novinky v kardiologii 2015
  Novinky v kardiologii 2019
  Novinky v kardiologii

  časopis

 5. Výzkum sociálních podniků v ČR - ... .  Praha :  pro Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí,  2013-   svazků  
  Výzkum sociálních podniků v ČR - 2013 /
  Výzkum sociálních podniků v ČR - 2014 /
  Výzkum sociálních podniků v ČR - 2015
  Výzkum sociálních podniků v ČR -

  časopis

 6. Česká zahraniční politika v roce ... : analýza ÚMV .  Praha :  Ústav mezinárodních vztahů,  2008-   svazků  
  Digitalizovaný dokument Obsah - 2009 Obsah - rok 2008
  Česká zahraniční politika v roce 2007 : analýza ÚMV /
  Česká zahraniční politika v roce 2008 : analýza ÚMV /
  Česká zahraniční politika v roce 2009 : analýza ÚMV
  Česká zahraniční politika v roce 2010
  Česká zahraniční politika v roce 2011 : analýza ÚMV
  Česká zahraniční politika v roce 2012
  Česká zahraniční politika v roce 2013
  Česká zahraniční politika v roce 2014 : analýza ÚMV
  Česká zahraniční politika v roce 2015 : analýza ÚMV
  Česká zahraniční politika v roce

  časopis

 7. České, slovenské a československé dějiny 20. století .  Ústí nad Orlicí :  Hradec Králové :  Oftis,  Gaudeamus  2006-   svazků  
  Digitalizovaný dokument Digitalizovaný dokument Digitalizovaný dokument
  České, slovenské a československé dějiny : moderní přístupy k soudobým dějinám /
  České, slovenské a československé dějiny 20. století II. : sborník z mezinárodní konference mladých vědeckých pracovníků : Univerzita Hradec Králové, 7.-8. března 2007 /
  České, slovenské a československé dějiny 20. století : osudové osmičky v našich dějinách
  České, slovenské a československé dějiny 20. století IV. /
  České, slovenské a československé dějiny 20. století V.
  České, slovenské a československé dějiny 20. století. X.
  České, slovenské a československé dějiny 20. století XI.
  České, slovenské a československé dějiny 20. století XII.
  České, slovenské a československé dějiny 20. století

  časopis

 8. Historická Olomouc : sborník příspěvků .  Olomouc :  Olomouc :  Vydavatelství Univerzity Palackého,  Univerzita Palackého v Olomouci  1992- .   sv.  
  Obsah - 17
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  1995: Sv. 10
  1992: Sv. 9
  Historická Olomouc

  časopis

 9. Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových = Current problems of copyright and industrial property .  Praha :  V Praze :  Praha :  Univerzita Karlova,  Karolinum  Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta  1982-  ^^^svazků  
  Digitalizovaný dokument
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových /
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových /
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : evropské a mezinárodní podněty českému právu duševního vlastnictví /
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : konsolidace aplikační praxe práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k evropskému právu /
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : nové výzvy k revizi předpisů v oblasti duševního vlastnictví a jejich aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k evropským, mezinárodním a vybraným zahraničním národním úpravám
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : nový občanský zákoník a vybrané problémy evropského práva duševního vlastnictví - dopady na českou legislativu a praxi
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : reflexe komunitární regulace a vybrané aplikační problémy
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : nové trendy a problémy aplikační praxe se zvláštním přihlédnutím k právu EU a judikatuře SDEU
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : europeizace českého práva duševního vlastnictví - harmonizační změny v legislativě a výkladu
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : ke koncepčním změnám v přístupech práva duševního vlastnictví se zvláštním přihlédnutím k pojmu originality autorských děl, pojetí ochranných známek a chápání patentové teorie ekvivalence
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových : právo duševního vlastnictví a systému soukromého práva a výzvy informační společnosti
  Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových

  časopis