Výsledky vyhledávání

  1. Smrt suveréna? : eroze státnosti a krize suverenity v éře postnacionálního vládnutí : suverenita a normativní konstrukce reality II / Vojtěch Belling .  Brno :  Centrum pro studium demokracie a kultury,  2018  319 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku? / Robert Zbíral .  Praha :  Leges,  2013 .  224 s.   [1, z toho volných 1]
  3. Města jako partner v procesu vládnutí : případ českých a německých měst / Vratislav Havlík .  Brno :  Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav,  2013 .  167 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Měnící se uspořádání světa a nové formy vládnutí / Eva Cihelková a kol. .  Praha :  Oeconomica,  2011 .  261 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Kontrola dělby pravomocí v EU se zřetelem ke kompetenčním excesům / Vojtěch Belling, Jan Malíř, Lenka Pítrová .  Praha : Plzeň :  Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i. ; Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2010 .  193 s.   [1, z toho volných 1]