Výsledky vyhledávání

  1. Proměny kulturní paměti ve slovanském areálu / editoři: Markus Giger (jazyk), Hana Kosáková (literatura), Marek Příhoda (dějiny a kultura). .  Červený Kostelec ; Praha :  Pavel Mervart,  2018.  175 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Formalismus v polemice s marxismem : antologie textů, studie / Hana Kosáková (ed.) .  Praha :  Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.,  2017  158 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Neslovanské elementy v kulturách a jazycích Slovanů / editoři: Markus Giger (jazyk), Hana Kosáková (literatura), Marek Příhoda (dějiny a kultura) .  Červený Kostelec ; Praha :  Pavel Mervart,  2017  211 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  4. Slované: souznění a konflikty / editoři: Markus Giger (jazyk), Hana Kosáková (literatura), Marek Příhoda (dějiny a kultura) .  Červený Kostelec ; Praha :  Pavel Mervart,  2016  187 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Křižovatky Slovanů / editoři: Markus Giger (jazyk), Hana Kosáková (literatura), Marek Příhoda (dějiny a kultura) .  Červený Kostelec ; Praha :  Pavel Mervart ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze,  2015  249 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Slované mezi tradicí a modernitou / editoři Markus Giger (jazyk), Hana Kosáková (literatura), Marek Příhoda (dějiny a kultura) .  Červený Kostelec :  Pavel Mervart ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze,  2014 .  191 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Jak je udělán Gogolův plášť a jiné studie / Boris Ejchenbaum ; [výbor uspořádala a přeložila Hana Kosáková] .  Praha :  Triáda,  2012 .  322 s.   [1, z toho volných 1]