Výsledky vyhledávání

  1. Katastrální vyhláška : praktický komentář / Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška .  Praha :  Wolters Kluwer,  2020  xvi, 413 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Katastrální zákon : praktický komentář / Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý .  Praha :  Wolters Kluwer,  2018  xiii, 353 stran   [1, z toho volných 0]
  3. Katastr nemovitostí / Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý .  Praha :  Wolters Kluwer,  2017  xvii, 367 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Katastr nemovitostí / Daniela Šustrová, Petr Borovička, Jaroslav Holý .  Praha :  Wolters Kluwer,  2016  361 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Vzory podání a smluv s vysvětlivkami podle občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, katastrálního zákona, občanského soudního řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních a exekučního řádu / David, Dobrovolná, Grygar, Hrabánek, Hromada, Kovářová, Králík, Křček, Pražák, Pulkrábek, Šustrová, Truneček, Tuláček, Vrba ; Jan Tuláček (ed.) .  Praha :  Leges,  2016  800 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Nový katastrální zákon : poznámkové vydání s vybranou judikaturou / Petra Janků, Daniela Šustrová, Pavel Vrcha .  Praha :  Linde Praha,  2014 .  335 s.   [1, z toho volných 1]