Výsledky vyhledávání

  1. Správní řád : praktický komentář / Zdeněk Fiala, Kateřina Frumarová, Pavel Vetešník, Marek Škurek, Eva Horzinková, Vladimír Novotný, Olga Sovová, Lenka Scheu .  Praha :  Wolters Kluwer,  2020  xviii, 865 stran   [1, z toho volných 0]
  2. Katastrální vyhláška : praktický komentář / Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška .  Praha :  Wolters Kluwer,  2020  xvi, 413 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Zákon o vyvlastnění / Jakub Hanák, Dominik Židek, Robert Černocký .  Praha :  Wolters Kluwer,  2020  xi, 190 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  4. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci : praktický komentář / Ivo Krýsa .  Praha :  Wolters Kluwer,  2020  69 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  5. Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče : praktický komentář / Ivo Krýsa .  Praha :  Wolters Kluwer,  2020  xi, 154 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  6. Zákon o střetu zájmů / Michal Jantoš, Václav Těžký, Petr Pospíšil .  Praha :  Wolters Kluwer,  2019  xiv, 221 stran   [1, z toho volných 0]
  7. Zákon o některých přestupcích / Jan Strakoš .  Praha :  Wolters Kluwer,  2019  xxv, 232 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  8. Zákon o svobodném přístupu k informacím / Jitka Jelínková, Miloš Tuháček .  Praha :  Wolters Kluwer,  2019  xiv, 322 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  9. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů / Jiří Chrobák, Aleš Blahut, Jan Kulhánek, Stanislav Vodička .  Praha :  Wolters Kluwer,  2019  xi, 502 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  10. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev / Jan Šafránek, Lola Laštovičková, Tomáš Podškubka, Lukáš Pěsna, Jiří Hlaváč .  Praha :  Wolters Kluwer,  2019  xvi, 605 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]