Výsledky vyhledávání

Nalezeno záznamů: 9  
Váš dotaz: Autor-kód záznamu + druh.dok = "^kl_us_auth g0001487 amg^"
 1. Příroda bývalých vojenských výcvikových prostorů Mladá a Ralsko = Nature of the Mladá and Ralsko Former Military Training Areas, Central and Northern Bohemia (Czech Republic) : (deset let od konverze) : [sborník prací ke konferenci Deset let konverze VVP Mladá Boleslav a Ralsko - ochrana přírody a krajiny, Mladá Boleslav 9.-10. října 2001] / Jan Němec, Václav Petříček, Jan Plesník - editoři .  Praha :  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky,  2001 .  159 s.  
  Příroda bývalých vojenských výcvikových prostorů Mladá a Ralsko
 2. Máchův kraj / vedoucí autorského kolektivu František Patočka. .  Praha :  Sportovní a turistické nakladatelství,  1961. .  191 s., [16] s. příl.  
  Máchův kraj
 3. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl patnáctý, [Kouřimsko, Vltavsko, J.-z. Boleslavsko] / popisuje August Sedláček ; ilustroval Jindřich Bubeníček ; [seznam článků a rejstříky sestavil J.V. Šimák] .  V Praze :  Šolc a Šimáček,  1927, [i.e. 1938] .  340 s.  
  kniha
 4. K vycházkám po Boleslavsku / napsal Fr. Bareš .  V Mladé Boleslavi :  Fr. Bareš,  1907 .  128 s., [7] l. obr. příl.  
  K vycházkám po Boleslavsku
 5. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století. XXI, Politický okres Mladoboleslavský / napsal František Bareš .  Praha :  Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění,  1905 .  412 s.  
  Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku XIX. století
 6. Cholera v král. městě Mladé Boleslavi a v okresu Boleslavském : se šesti diagramy a plány král. města Mladé Boleslavi a 38 obcí okresu Boleslavského / sepsal a sestavil Emanuel Semerád .  V Praze :  E. Semerád ,  1894 .  87 s., [17] l. obr. příl.  
  Cholera v král. městě Mladé Boleslavi a v okresu Boleslavském
 7. O vodních úpravách na horní Doubravce v okresu mladoboleslavském / ve schůzi účastníků úprav dne 8. prosince 1889 v Maldé Boleslavi přednesl Frant. Tomeš .  V Mladé Boleslavi :  F. Tomeš,  1889 .  25 s.  
  O vodních úpravách na horní Doubravce v okresu mladoboleslavském
 8. Dějiny mladoboleslavského školství / napsal František Bareš .  V Mladé Boleslavi :  Město Mladá Boleslav,  1888 .  143 s., [6] l. obr. příl.  
  Dějiny mladoboleslavského školství
 9. Boleslavsko : pamětní list k oslavě sňatku jeho cís. král. Výsosti arcivévody Rudolfa, korunního prince rakouského, ... a její cís. král. Výsosti princezny Stefanie vydaný krajem Boleslavským .  [Mladá Boleslav] :  Boleslavský kraj,  1881 .  50 s., [II] obr. příl.  
  Boleslavsko


  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.