Výsledky vyhledávání

  1. Krakau - Nürnberg - Prag = die Eliten der Städte im Mittelalter und in der frühen Neuzeit : Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität = Kraków - Norymberga - Praga : elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej : pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność = Krakov - Norimberk - Praha : elity měst ve středověku a raném novověku : původ, národnost, mobilita, mentalita / herausgegeben von Michael Diefenbacher, Olga Fejtová und Zdzisław Noga .  Praha :  Archiv hlavního města Prahy : Scriptorium,  2016  575 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  2. Moudrý panovník v čase katastrof : po stopách císaře Karla IV. mezi Prahou a Norimberkem / Jiří Fajt, Jan Šícha (eds.) .  V Praze : Augsburg :  Národní galerie ; Haus der Bayerischen Geschichte,  [2016]  ©2016  126 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Norimberk / Ralf Nestmeyer .  Praha :  Vašut,  2010 .  128 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Napříč generacemi : Praha-Norimberk - současné umění z partnerských měst = Im Querschnitt : Prag-Nürnberg - zeitgenössische Kunst aus den Partnerstädten : [Praha 16. září - 28. října 2008 / autoři textů Thomas May, Petra Hoftichová ; překlady Juliana Boublíková-Jahnová, Thomas Haupenthal ; redakce katalogu Magdalena Živná] .  Praha :  Archiv hlavního města Prahy,  2008 .  79 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Das Leben des heiligen Hieronymus : Sprachwissenschaftliche Analyse der Raigerner Handschrift / vorgelegt von Sylva Salačová geb. Valihrachová aus Regensburg .  Brno :  CERM,  2003 .  301 s.   [1, z toho volných 1]