Výsledky vyhledávání

  1. Kněžská nemocenská pokladna v Československu (1924-1948) : fakta, analýzy, osudy / Petr Hlavačka .  Přerov :  Opus Bohemiae,  2021  290 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Komenský ve sběratelství : katalog vybraných komenián ze sbírky Muzea Komenského v Přerově : (filatelie, filokartie, filumenie, drobné tisky) / Helena Kovářová .  Přerov :  Muzeum Komenského v Přerově,  2020  136 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Houby : školní obrazy ze sbírky Muzea Komenského v Přerově / Jarmila Klímová .  Přerov :  Muzeum Komenského v Přerově,  2017  16 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Josef Kainar a Přerov / studii ... napsal Jiří Lapáček .  [Přerov] :  Statutární město Přerov,  2017  104 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Pečetidla, pečeti, razítka a razidla ze sbírky Muzea Komenského v Přerově / Tereza Dlesková, Lubor Maloň .  Přerov :  Muzeum Komenského v Přerově,  2017  80 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Středověké a raně novověké zbraně Přerovska : zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války / Petr Žákovský, Zdeněk Schenk .  V Přerově : Brno :  Muzeum Komenského, p.o. ; Archeologický ústav AV ČR, v.v.i.,  2017  175 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  7. Hrad Přerov v raném středověku (9.-11. století) a počátky mladohradištní hmotné kultury : (archeologický výzkum na Horním náměstí, č.p. 8, 9 a 21) / Rudolf Procházka ; s příspěvky Miroslavy Gregerové, Martina Hložka, Jiřího Hoška, Drahomíry Janové, Petra Kočára, Romany Kočárové, Miriam Nývltové Fišákové, Emanuela Opravila, Ivany Shromáždilové, Karla Stránského, Zdeňky Sůvové, Jaroslava Škojce, Vladimíra Ustohala, Libora Weitera .  Brno :  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.,  2017  547 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Kapitoly z výtvarné kultury města Přerova : architektura, výtvarné realizace, design / texty: Jan Janák, Jan Jeništa, Klára Jeništová, Ivana Láníková, Martina Mertová, Jiří Preclík, Martin Strakoš .  [Přerov] :  Statutární město Přerov,  [2016]  ©2016  146 stran   [1, z toho volných 1]
  9. Procházka zapomenutým Přerovem / Petr Sehnálek .  Přerov :  Statutární město Přerov,  2016  223 stran   [1, z toho volných 1]
  10. Přerov ve světle korespondence Karla staršího ze Žerotína / Jiří Lapáček .  [Přerov] :  Statutární město Přerov,  2015  88 stran   [1, z toho volných 1]