Výsledky vyhledávání

 1. Balkán : ráj svobodného cestování / Marek Audy .  V Brně :  Jota,  2022  177 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 2. Mezi Terstem a Istanbulem : balkánské národy ve 20. století / Jan Rychlík, Boris Mosković, Jan Pelikán, Ladislav Hladký, Miroslav Kouba, František Šístek, Marijana Stamova, Bobi Bobev, Aneta Mihaylova, Roumiana Preshlenova, Yura Konstantinova, Kalina Peeva ; bulharské texty přeložily Jana Georgievová, Jana Klimešová a Milena Přikrylová .  V Praze :  Vyšehrad,  2020  401 stran   [1, z toho volných 1]
 3. Balkán ve 20. století / Miroslav Tejchman .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2016  437 stran   [1, z toho volných 1]
 4. Horký Balkán : enduROmanie / Ladislav Steinhauser .  [Brno] :  Steinhauser ve spolupráci se Středoevropským vydavatelstvím a nakladatelstvím Regiony,  2016  194 stran   [1, z toho volných 1]
 5. Etnické komunity. Balkánské cesty / eds. Dana Bittnerová a Mirjam Moravcová .  Praha :  FHS UK,  2015  2 svazky (314 284 stran)  
  Etnické komunity. Díl I.,
  Etnické komunity. Díl II.,
  Etnické komunity

  kniha

 6. Východní otázka : od počátků do konce 60. let 19. století / Václav Štěpánek .  Brno :  Masarykova univerzita,  2014 .  148 s.   [1, z toho volných 1]
 7. Politika rozšiřování a země Západního Balkánu / Helena Bauerová, Hana Hlaváčková, Ladislav Cabada .  Praha :  Metropolitan University Prague Press,  2014  247 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Tour de Balkan, aneb, S veteránem za hranice (všedních dnů) / Ondrej Nagy .  Brno :  Šuplík,  2013 .  97 s., [32] s. obr. příl.   [1, z toho volných 1]
 9. Můžeme, chceme, dokážeme? : česká ekonomická, veřejná a kulturní diplomacie a Balkán / Filip Tesař .  Praha :  Ústav mezinárodních vztahů,  2013 .  218 s.   [1, z toho volných 1]
 10. Naše nebo cizí : písemná kultura na Balkáně a střední Evropa ve středověku = Ours or alien : written culture in the Balkans and Central Europe in the Middle Ages / [Nikola Ikonomov, Tomáš Klimek, Vladan Trijić] .  Praha :  Národní knihovna České republiky,  2012 .  98 s.   [1, z toho volných 1]