Výsledky vyhledávání

  1. Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat : ČSN ISO/IEC 19794-7. Část 7, Data časových řad podpisu/značky .  Praha :  ÚNMZ,  2009 .  23 s.   [1, z toho volných 1]
  2. Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky : ČSN EN ISO/IEC 19796-1. Část 1, Všeobecný přístup .  Praha :  ÚNMZ,  2009 .  121 s.   [1, z toho volných 1]
  3. Informační technologie - Slovník : ČSN ISO/IEC 2382-36. Část 36, Výuka, vzdělávání, výcvik .  Praha :  ÚNMZ,  2009 .  18 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat : ČSN ISO/IEC 19794-5 změna Amd. 1. Část 5, Data obrazu obličeje .  Praha :  ÚNMZ,  2009 .  33 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Informační technologie - Registry metadat (MDR) : ČSN ISO/IEC 11179-6. Část 6, Registrace .  Praha :  ÚNMZ,  2009 .  59 s.   [1, z toho volných 1]
  6. Informační technologie - Testování a hodnocení výkonnosti biometrik : ČSN ISO/IEC 19795-1. Část 1, Principy a základní struktura .  Praha :  Český normalizační institut,  2008 .  54 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat : ČSN ISO/IEC 19794-8. Část 8, Kosterní data vzoru prstu .  Praha :  Český normalizační institut,  2008 .  47 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat : ČSN ISO/IEC 19794-3. Část 3, Spektrální data vzoru prstu .  Praha :  Český normalizační institut,  2008 .  47 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Informační technologie - Formáty výměny biometrických dat : ČSN ISO/IEC 19794-1. Část 1, Struktura .  Praha :  Český normalizační institut,  2008 .  21 s.   [1, z toho volných 1]
  10. Informační technologie - Registry metadat (MDR) : ČSN ISO/IEC 11179-5. Část 5, Principy identifikace a tvorby názvů dat .  Praha :  Český normalizační institut,  2008 .  19 s.   [1, z toho volných 1]