Výsledky vyhledávání

  1. Ekonomika agrárního sektoru : (vybraná témata) / Miroslav Svatoš a kolektiv .  V Praze :  Česká zemědělská univerzita,  2018  165 stran   [1, z toho volných 0]
  2. Institucionální faktory na trhu zemědělské půdy v zemích EU v kontextu s poměry v České republice = Institutional factors of the EU member states affecting agricultural land markets in the context of the Czech Republic's conditions : (výzkumná studie) / Václav Voltr, Antonín Kubačák, Martin Hruška .  Praha :  Ústav zemědělské ekonomiky a informací,  2018  161 stran   [1, z toho volných 0]
  3. Efekty podpor vzniku nových odbytových organizací v České, Slovenské a Polské republice / Pavel Kotyza .  Praha :  Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,  2017  263 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  4. Vesnice severovýchodních Čech v období kolektivizace 1948-1960 / Jiří Cihlář .  Praha :  Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,  2016  598 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Environmentální aspekty podnikání v zemědělství v kontextu pravidel podmíněnosti / Hana Cejpek Musilová .  Brno :  Masarykova univerzita,  2016  131 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Rozkulačeno! : půlstoletí perzekuce selského stavu = half a century of persecution of the peasant estate / autorský tým: Petr Blažek, Jaroslav Rokoský, Libor Svoboda, Martin Tichý, Jiří Urban .  Praha :  Ústav pro studium totalitních režimů : Národní zemědělské muzeum,  [2016]  ©2016  143 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Kolektivizace venkova v Horním Polabí : od fenoménů k aktérům a jejich motivacím / Jiří Urban .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum : Ústav pro studium totalitních režimů,  2016  348 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Pod kuratelou Německé říše : zemědělství Protektorátu Čechy a Morava / Barbora Štolleová .  V Praze :  Karolinum,  2014 .  338 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Kolektivizace a transformace československého a českého zemědělství v letech 1945-2004 : právně normativní pohled / Zdeněk Hraba .  Praha :  Vladimír Lelek,  2013 .  311 s.   [1, z toho volných 0]
  10. Evropská zemědělská politika a obětování pěšce : příspěvek do diskuse v rámci projektu Ecofair Trade Dialogue / Armin Paasch ; [překlad Eva Šulcová] .  Praha :  Glopolis,  2012 .  30 s.   [1, z toho volných 1]