Výsledky vyhledávání

 1. Uplatnění břízy (Betula pendula Roth) a osiky (Populus tremula L.) při obnově a tvorbě lesa po disturbancích : příkladová studie z chlumních oblastí Moravy / Antonín Martiník .  Kostelec nad Černými Lesy :  Lesnická práce,  2019  136 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 2. Setkání lesníků Vysočiny 2019 : 23. ročník : obnova lesa po kalamitách : sborník referátů ze semináře : zámek Vilémov, 27.6.2019 / kolektiv autorů .  Brandýs nad Labem :  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů,  2019  40 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 3. Demonstrační objekt Vlára : exkurzní průvodce / autorský kolektiv: Jaroslav Turek, Robert Hruban, Petr Dujka, Iva Štrublíková .  Brandýs nad Labem :  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů,  2019  42 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 4. 25 let výzkumu nedřevních lesních produktů / Marcel Riedl, Luděk Šišák, Roman Dudík, Vilém Jarský, Petra Palátová .  Kostelec nad Černými lesy :  Lesnická práce,  2019  80 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 5. Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní : certifikovaná metodika / Lukáš Bílek, Aleš Zeidler, Karel Pulkrab, Iva Ulbrichová, Stanislav Vacek, Vlastimil Borůvka, Jan Vítámvás, Jiří Remeš, Zdeněk Vacek, Roman Sloup .  Strnady :  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,  2018  56 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  http://vulhm/lesnicky_pruvodce
 6. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR = Applying Douglas-fir in forest management of the Czech Republic / Jiří Novák, Dušan Kacálek, Vilém Podrázský, Ladislav Šimerda a kolektiv .  Kostelec nad Černými lesy :  Lesnická práce,  2018  216 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 7. Lesnictví v České republice 2016 .  Brandýs nad Labem :  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů,  2018  28 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 8. Forestry in the Czech Republic 2016 .  [Brandýs nad Labem] :  Forest Management Institute,  2018  28 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 9. Lesní zákon a některé související předpisy : stav ke dni 1.1.2018 / Martin Flora .  Pelhřimov :  Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,  2018  722 stran   [1, z toho volných 1]
 10. O věčných proměnách lesa / Siegfried Weiss .  Liberec :  Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK,  2018  135 stran   [1, z toho volných 1]