Výsledky vyhledávání

 1. Uplatnění břízy (Betula pendula Roth) a osiky (Populus tremula L.) při obnově a tvorbě lesa po disturbancích : příkladová studie z chlumních oblastí Moravy / Antonín Martiník .  Kostelec nad Černými Lesy :  Lesnická práce,  2019  136 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 2. O věčných proměnách lesa / Siegfried Weiss .  Liberec  Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody prostřednictvím nakladatelství Roman Karpaš RK,  2018  135 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 3. Lesní zákon a některé související předpisy : stav ke dni 1.1.2018 / Martin Flora .  Pelhřimov :  Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,  2018  722 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 4. Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR = Applying Douglas-fir in forest management of the Czech Republic / Jiří Novák, Dušan Kacálek, Vilém Podrázský, Ladislav Šimerda a kolektiv .  Kostelec nad Černými lesy :  Lesnická práce,  2018  216 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 5. V zajetí lovecké vášně / Václav Augustin ; foto, předmluva a úvod: Vlastimil Raška ; anglický překlad: Miroslav Hospodka, Miloslav Štěrba .  Praha :  Powerprint,  2018  447 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 6. Lesnictví v České republice 2016 .  Brandýs nad Labem :  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů,  2018  28 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 7. Forestry in the Czech Republic 2016 .  [Brandýs nad Labem] :  Forest Management Institute,  2018  28 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 8. Pěstební a ekonomické aspekty clonné obnovy borovice lesní : certifikovaná metodika / Lukáš Bílek, Aleš Zeidler, Karel Pulkrab, Iva Ulbrichová, Stanislav Vacek, Vlastimil Borůvka, Jan Vítámvás, Jiří Remeš, Zdeněk Vacek, Roman Sloup .  Strnady :  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti,  2018  56 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  http://vulhm/lesnicky_pruvodce
 9. TANABBO II - model pro hodnocení rizika napadení lesních porostů lýkožroutem smrkovým Ips typographus (L.) (Coleoptera: Curculionidae) : certifikovaná metodika / Rastislav Jakuš, Miroslav Blaženec, Milan Koreň, Ivan Barka, Karolina Lukášová, Jan Lubojacký, Jaroslav Holuša .  Strnady :  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,  2017  69 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 10. Metodika odhadu cílových parametrů druhého cyklu Národní inventarizace lesů České republiky (NIL2) : jednofázové odhady na základě terénních dat inventarizační sítě NIL 1 : (verze 1. června 2016) / Radim Adolt .  Brandýs nad Labem :  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů,  2017  37 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]