Výsledky vyhledávání

 1. Lesnická práce : časopis vydávaný Čs. maticí lesnickou a věnovaný lesnické vědě a praxi .  Písek :  Písek :  Písek :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Praha :  Kostelec nad Černými lesy :  Čs. matice lesnická,  Matice lesnická  Čs. matice lesnická  Lesnické kult. ústředí při Čs. akad. zem. v Praze  Brázda  Státní zemědělské nakladatelství  Brázda  Silvaco  Silva Regina  Lesnická práce  [1922]-  
  http://lesprace.cz/ Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2, 3, 4, 5
  2019: 1-12
  2018: 1-12
  2017: 1-12
  2016: 1-12
  2015: leden-prosinec
  2014: leden-prosinec
  2013: leden-prosinec
  2012: leden-prosinec + Příl.
  2011: leden-prosinec + Příl.
  2010: leden-prosinec + Lesnický katalog + Příl.
  2009: leden-prosinec + Příl.
  2008: 1-12 + Příl.
  2007: 1-12 + Příl.
  2006: 1-12 + Příl.
  2005: 1-12 + Příl.
  2004: 1-12 + Příl.
  2003: 1-12 + Příl.
  2002: 1-12 + Příl.
  2001: 1-12
  2000: 1-12
  1999: 1-12
  1998: 2-12
  1997: 1-12 + 2 příl.
  1996: 1-12
  1995: 1-12
  1993: 1-12
  1992: 1-12
  1991: 1-12
  1990: 1-12
  1989: 1-12
  1988: 1-12
  1987: 1-12
  1986: 1-12
  1985: 1-12
  1984: 1-12
  1983: 1-12
  1982: 1-12
  1981: 1-9, 11-12
  1980: 7/8-12
  Lesnická práce

  časopis

 2. Lesu zdar : měsíčník pracovníků Lesů České republiky a příznivců lesa .  Hradec Králové :  LČR,  [1995]-  
  http://lesuzdar.lesycr.cz https://lesycr.cz/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: březen
  2019: 1/mimořádné číslo
  2009: 1
  2008: 1-12
  2007: 1-12
  2006: 1-12
  2005: 1-12
  2004: 1-12
  2003: 1-12
  Lesu zdar

  časopis

 3. 3.Lef

  Lef ... : časopis posluchačů LDF MZLU .  Brno :  Lesnická a dřevařská fakulta MZLU,  2002-  
  http://www.spfld.cz
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 38
  2019: 37
  2018: 35
  2017: 33-34
  2016: 32
  2015: 31
  2014: 30
  2013: 28-29
  2012: 25-27
  2011: 24
  2010: 21-23
  2009: 19-20
  2008: 17-18
  2007: 14-16
  2006: 11-13
  2005: 10
  2004: 6-7 + Spec.
  2003: 5
  2002: 1-3
  1968/1969: 7/1968 + Zvl. č. 1969
  Lef

  časopis

 4. Journal of forest science .  Praha :  Praha :  Česká akademie zemědělských věd,  Czech Academy of Agricultural Sciences  1999-  
  http://www.agriculturejournals.cz/web/jfs/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 1, 2, 3
  2019: 1-12
  2018: 1-12
  2017: 1-12
  2016: 1-12
  2015: 1-12
  2014: 1-12
  2013: 1-12
  2012: 1-12
  2011: 1-4, 6-12
  2010: 1-12
  2009: 1,3-12
  2008: 1-12
  2007: 1-12 + Spec.
  2006: 1-12 + Spec.
  2005: 1-12 + Spec.
  2004: 1-12
  2003: 1-12
  2002: 1-12
  2001: 1-12 + 2 spec.
  2000: 1-12
  1999: 1-12
  Journal of forest science

  časopis

 5. Zpravodaj pro vlastníky, správce a přátele lesa .  Pelhřimov :  Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR,  2006-  
  https://www.svol.cz/pro-novinare/#zpravodaj
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2020: 39
  2019: 36, 37, 38
  2018: 33-35
  2017: 31-32
  2016: 28-30
  2015: 25-27
  2014: 22-24
  2013: 19-21
  2012: 17-18
  2011: 14-15
  2010: 11-13
  2009: 8-10
  2008: 5-7
  2007: 2-4
  2006: 1
  Zpravodaj pro vlastníky, správce a přátele lesa

  časopis

 6. Mendel green : časopis Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně .  Brno :  Mendelova univerzita v Brně ,  2009-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1, 2, 3
  2018: 1-3
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1, 3
  Mendel green

  časopis

 7. Zpravodaj ochrany lesa. výskyt lesních škodlivých činitelů v roce ... a jejich očekávaný stav v roce ... Supplementum ... : .  Praha-Zbraslav :  Jíloviště-Strnady :  Útvar ochrany lesa VÚLHM Jíloviště - Strnady,  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti  1994-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: R. 2019
  2018: R. 2018
  2017: R. 2017
  2016: R. 2016
  2015: R. 2015
  2013: R. 2013
  2012: R. 2012
  2011: R. 2011
  2010: R. 2010
  2009: R. 2009
  2008: R. 2008
  2007: R. 2007
  2006: R. 2006
  2005: R. 2005
  2004: R. 2004
  2003: R. 2003
  2002: R. 2002
  2001: R. 2001
  2000: R. 2000
  1999: R. 1999
  1998: R. 1998
  1997: R. 1997
  1996: R. 1996
  1995: R. 1995
  1994: R. 1994
  časopis

  časopis

 8. Zemědělská škola : celostátní časopis pro zemědělské, lesnické a potravinářské školy a školní hospodářství .  Praha :  Praha :  Praha :  Humpolec :  Praha :  Praha :  Ústav zemědělské ekonomiky a informací  Státní zemědělské nakladatelství  Státní pedagogické nakladatelství  Sdružení zemědělských, lesnických a potravinářských škol, rybářské školy a školních hospodářstvích ČR,  Ústav zemědělských a potravinářských informací  Ústav zemědělské ekonomiky a informací  1951-  
  http://www.zemedelskaskola.cz/casopis/
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2018: 1, 2, 3, 4
  2017/2018: 1-10
  2016/2017: 5-7
  2012/2013: 1-10
  2011/2012: 1-10
  2010/2011: 1-10
  2009/2010: 1-10
  2008/2009: 1-10
  2007/2008: 1-10
  2006/2007: 1-10
  2005/2006: 1-10
  2004/2005: 1-10
  2003/2004: 1-10
  2002/2003: 1-10
  2001/2002: 1-9/10
  2000/2001: 1-10
  1999/2000: 1-10
  1998/99: 1-10
  1997/98: 1-10
  1996/97: 1-10
  1995/96: 1-7, 10
  1994/95: 1-10
  1993/94: 1-10
  1992/93: 1-10
  1991/92: 1-10
  1990/91: 1-10
  1989/90: 1-10
  1988/89: 1-10
  1987/88: 1-10
  1986/87: 1-10
  1985/86: 1-10
  1984/85: 1-10
  1983/84: 1-10
  1982/83: 1-10
  1981/82: 1-10
  1980/81: 1-10
  Zemědělská škola

  časopis

 9. Výroční zpráva = Annual Report : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti .  Praha :  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,  [1998]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2016: R. 2015
  2015: R. 2014
  2007: R. 2006 + CD
  2006: R. 2005
  2005: R. 2004
  2004: R. 2003
  2003: R. 2002
  2002: R. 2001
  2001: R. 2000
  2000: R. 1999
  1999: R. 1998
  1998: R. 1997
  časopis

  časopis

 10. Biotechnologie v lesnictví a příklady jejich využití ... : sborník ze semináře ... = Biotechnology in Forestry and Examples of its Use ... : workshop proceedings : Ministerstvo životního prostředí, Praha .  Praha :  Ministerstvo životního prostředí České republiky,  [2009]- .   sv.  
  Obsah - 2010
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2010: 1
  Biotechnologie v lesnictví a příklady jejich využití

  časopis