Výsledky vyhledávání

  1. Informace a dokumentace - Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů : ČSN ISO 11799 .  Praha :  ÚNMZ,  2017  15 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  2. Mezinárodní metrologický slovník - Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM) : TNI 01 0115 .  Praha :  ÚNMZ,  2009 .  88 s.   [1, z toho volných 1]
  3. Papír, lepenka, vlákniny a souvisící názvosloví - Slovník : ČSN ISO 4046-2. Část 2, Názvosloví výroby vláknin .  Praha :  Český normalizační institut,  2006 .  15 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Počítačové aplikace v terminologii - Strojově snímatelný formát pro výměnu terminologie (MARTIF) - Dohodnutá výměna : ČSN ISO 12200 .  Praha :  Český normalizační institut,  2006 .  123 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Letectví a kosmonautika - Terminologie : ČSN 31 0001 .  Praha :  Český normalizační institut,  2005 .  3 sv.   [1, z toho volných 1]
  6. Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie : ČSN ISO 16642 .  Praha :  Český normalizační institut,  2005 .  51 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Gumárenská terminologie : ČSN 63 0002 .  Praha :  Český normalizační institut,  2005 .  179 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Okna a dveře - Terminologie : ČSN EN 12519 .  Praha :  Český normalizační institut,  2004 .  55 s.   [1, z toho volných 1]