Výsledky vyhledávání

  1. Manuál stomatologie : odborná angličtina / Irena Baumruková .  [Litomyšl] :  H.R.G.,  2019  448 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Terminologický slovník pro inženýrské disciplíny pracující s riziky v systémovém pojetí / Dana Procházková, Vladimír Adamec, Jan Procházka, Barbora Schüllerová .  Brno :  Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.,  2019  66 stran   [1, z toho volných 1]
  3. Anglicko-český jezdecký slovník / Kristýna Šmídová .  Praha :  Powerprint,  2019  87 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Regiony a regionální taxonomie : koncepty, přístupy, aplikace / Pavel Klapka .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2019  458 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  5. Komunikujeme německy : němčina pro obchod, ekonomiku a cestovní ruch / Hana Kubálková .  Plzeň :  Nakladatelství Fraus,  2019  80 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Duchovní abeceda / Marie Mihulová, Milan Svoboda .  Liberec :  Santal nakladatelství,  2019  231 stran   [1, z toho volných 0]
  7. English in nursing = Angličtina v ošetřovatelství / Irena Baumruková .  [Litomyšl] :  H.R.G.,  2018  546 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  8. Tematický česko-anglický a anglicko-český soudnělékařský slovník = Thematic Czech-English and English-Czech dictionary of forensic medicine / Michal Beran, Petra Dohnalová, Klára Neureutterová .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2018  122 stran   [1, z toho volných 1]
  9. Němčina (nejen) pro policisty / Věra Poláčková, Olga Nerandžičová .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2018  327 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  10. Glossaire thématique de l'architecture / Zuzana Krýzlová .  Praha :  České vysoké učení technické v Praze,  2018  295 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]