Výsledky vyhledávání

  1. Angličtina v pediatrii 1 : učebnice pro pediatry, studenty medicíny a ošetřovatelství, dětské sestry a pečovatele / Irena Baumruková .  [Litomyšl] :  H.R.G. spol. s.r.o.,  2021  387 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Návrh popisu a vyhodnocení historických hornických děl / Josef Večeřa, Roman Jírů, Věra Neunerová, Vratislav Pecina, Gabriela Pešlová, Klára Platová, Martin Přibil, Radko Šarič .  Praha :  Česká geologická služba,  2021  279 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Angličtina v pediatrii 2 : učebnice pro pediatry, studenty medicíny a ošetřovatelství, dětské sestry a pečovatele / Irena Baumruková .  [Litomyšl] :  H.R.G. spol. s r.o.  2021  441 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  4. English for accounting & taxation / Lucie Formanová .  Brno :  CERM, akademické nakladatelství,  2021  78 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Le français juridique / Leona Černá .  Praha :  Leges,  2021  223 stran   [1, z toho volných 0]
  6. Anglická terminologie pro učitele : praktický průvodce / Veronika Dvořáčková, Dita Hochmanová, Dita Trčková .  Praha :  Grada,  2021  223 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  7. Němčina pro nelékařské zdravotnické obory / Anežka Hanáková .  Praha :  Grada Publishing,  2021  231 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  8. Deutsch am Arbeitsplatz / Eva Doulová .  Havlíčkův Brod :  Auricon,  2021  137 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  9. Anorganické názvosloví v kostce / David Sedmidubský, Ondřej Jankovský .  Praha :  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,  2020  55 stran   [1, z toho volných 1]
  10. Angličtina pro číšníky, kuchaře a gastronomii / Dagmar Lanská, Jaroslava Kutová .  Jesenice :  Ekopress,  2020  358 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]