Výsledky vyhledávání

  1. Ekonomika a účetnictví veřejných výzkumných institucí / Jana Wenclová, Tomáš Wencel, Pavel Kriegsman .  Praha :  Academia,  2019  129 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Petrklíče a tulipány v zahradnické tradici Průhonic : kritický katalog k výstavě pořádané v Dendrologické zahradě v Průhonicích v roce 2019 / Adam Baroš, Ivana Barošová, Petr Novák, Marián Šinko, Hynek Urbánek .  Průhonice :  Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.,  2019  165 stran   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  3. Magion, jeho předchůdci a následovníci / Ondřej Santolík .  Praha :  Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.,  2018  19 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Žlutý kopec : historie léčby zářením v Brně na Žlutém kopci / Pavel Šlampa .  Praha :  Maxdorf,  [2018]  ©2018  141 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Z historie vzniku a vývoje výzkumné stanice Valečov / Jaromír Jun .  Havlíčkův Brod :  Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod,  2017  127 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Cesta k jádru věci / Miroslav Dočkal .  [Praha] :  Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.,  2017  23 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Genderová rovnost ve vaší výzkumné instituci: jak na to : kulturní a institucionální změna / Hana Víznerová .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.,  2017  123 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Osobnosti zemědělského výzkumu 20. století / editor Stanislav Mihulka .  Praha :  Česká akademie zemědělských věd,  2017  484 stran   [1, z toho volných 1]
  9. Transfer znalostí do praxe podnikajícími akademiky v České republice / Vít Macháček, Martin Srholec .  [Praha] :  Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.,  2016  36 stran   [1, z toho volných 1]
  10. Významné osobnosti z historie Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti / Petr Zahradník .  Strnady :  Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.,  2016  55 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]