Výsledky vyhledávání

  1. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu / František Ochrana .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2019  145 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  2. Metodologie výzkumu politiky / Vít Beneš, Petr Drulák (eds.) .  Praha :  Sociologické nakladatelství (SLON),  2019  360 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Případová studie - metoda kvalitativní výzkumné strategie a designování výzkumu = Case study - a method of qualitative research strategy and research design / Jan Chrastina .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2019  287 stran   [1, z toho volných 0]
  4. Je matematika věda? : mezi formalismem a strukturalismem / Prokop Sousedík, David Svoboda .  V Praze :  Triton,  2017  183 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  5. Možnosti literárněhistorické interpretace / Dagmar Mocná .  Olomouc :  Univerzita Palackého v Olomouci,  2017  146 stran   [1, z toho volných 1]
  6. Metodologie a logika výzkumu v hudební pedagogice / Hana Váňová, Jiří Skopal .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2017  162 stran   [1, z toho volných 1]
  7. Naturalismus a protekcionismus ve studiu náboženství / Juraj Franek .  Brno :  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita,  2017  317 stran   [1, z toho volných 1]
  8. Kreativní výzkum : teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví / Hilary Collinsová ; přeložil Vít Mlejnek .  Praha : Brno :  Institut umění - Divadelní ústav ; Barrister & Principal,  2017  207 stran   [1, z toho volných 0]
  9. Metody výzkumu a evaluace / Jan Hendl, Jiří Remr .  Praha :  Portál,  2017  372 stran   [1, z toho volných 0]
  10. Bezpečnostní vědy : úvod do teorie a metodologie / Viktor Porada a kolektiv .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,  2017  134 stran   [1, z toho volných 1]