Výsledky vyhledávání

 1. Užití kypřičů v technologiích zpracování půdy bez orby : metodická příručka / autoři: Pavel Kovaříček, Josef Hůla, Michal Nýč, Zdeněk Abrham, Radek Pražan, Jakub Čedík, Ilona Gerndtová, Martin Stehlík, Marcela Vlášková .  Praha :  Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.,  2017  55 stran   [1, z toho volných 1]
 2. Technologie a ekonomika pěstování plodin v podmínkách s různým stupněm ohrožení vodní erozí : uplatněná certifikovaná metodika / Pavel Kovaříček, Zdeněk Abrham, Josef Hůla, Petr Plíva, Veronika Renčiuková, Martin Stehlík .  Praha :  Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.,  2016  30 stran   [1, z toho volných 1]
 3. Úprava fyzikálních vlastností půdy a retenční schopnosti půdy zapravením kompostů z odpadní biomasy : uplatněná certifikovaná metodika / autoři Josef Hůla ... [et al.] .  Praha : Troubsko :  Výzkumný ústav zemědělské techniky ; Zemědělský výzkum,  2012 .  28 s   [1, z toho volných 1]
 4. Dopad netradičních technologií zpracování půdy na půdní prostředí : uplatněná certifikovaná metodika / Josef Hůla a kolektiv .  Praha :  Výzkumný ústav zemědělské techniky,  2010 .  58 s.   [1, z toho volných 1]
  Obsah
 5. Minimalizace zpracování půdy / Josef Hůla, Blanka Procházková a kolektiv .  Praha :  Profi press,  2008 .  248 s.   [1, z toho volných 1]
 6. Minimalizační a půdoochranné technologie / Josef Hůla, Blanka Procházková, Pavel Kovaříček a kolektiv .  Praha :  Výzkumný ústav zemědělské techniky,  2004 .  58 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 7. Agrotechnická protierozní opatření / Josef Hůla ... [et al.] .  Praha :  Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha,  2003 .  48 s.   [1, z toho volných 1]
 8. Stroje pro pěstování a sklizeň zrnin / Pavel Kroupa, Josef Hůla, Pavel Kovaříček .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  2002 .  65 s.   [1, z toho volných 1]
 9. Vliv minimalizačních a půdoochranných technologii na plodiny, půdní prostředí a ekonomiku / Josef Hůla, Blanka Procházková a kol. .  Praha :  Ústav zemědělských a potravinářských informací,  2002 .  103 s.   [1, z toho volných 1]
 10. Technologické systémy a stroje pro zpracování půdy / Josef Hůla, Václav Mayer ; [ilustrace autoři a Otakar Procházka] .  Praha :  Institut výchovy a vzdělávání MZe ČR,  1999 .  35 s.   [1, z toho volných 1]