Výsledky vyhledávání

 1. Starší dějiny pro střední školy. Část druhá, Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk / autorsky zpracovali: Robert Antonín, Michaela Antonín Malaníková, Jiří Hrbek, Jakub Hrubý, Dalibor Janiš, Tomáš Knoz, Jitka Komendová, Markéta Křížová, Tomáš Malý, Petra Melichar, Karel Sklenář, Petr Stehlík, Josef Šaur .  Brno :  Didaktis,  2018-  3 svazky  
  Starší dějiny pro střední školy : učebnice. Část druhá,
  Starší dějiny pro střední školy

  kniha

 2. Starší dějiny pro střední školy. Část první, Pravěk, starověk, raný středověk / autorsky zpracovali: Robert Antonín, Michaela Antonín Malaníková, Jarmila Bednaříková, Tomáš Borovský, Jitka Komendová, Petra Melichar, Miriam Nývltová Fišáková, Karel Sklenář, Stanislav Stuchlík, Ondřej Šedo .  Brno :  Didaktis,  2018-  3 svazky  
  Starší dějiny pro střední školy : učebnice. Část první,
  Starší dějiny pro střední školy

  kniha

 3. Počátky archeologie v Čechách : od prvních kronik na práh období romantismu (12.-18. století) = Die Anfänge der Archäologie in Böhmen : seit den ersten Chroniken bis zur Schwelle der Periode des Romantismus (12.-18. Jahrhundert) / Karel Sklenář ; překlad [z němčiny] Lubomír Košnar .  Praha :  Národní muzeum,  2018  239 stran   [1, z toho volných 0]
 4. Tetín svaté Ludmily : místo, dějiny a spiritualita / Václav Cílek, Martin Majer, Radoslava Schmelzová, Pavel Bolina, Petr Budil, Michal Hejna, Tomáš Klimek, Jan Linka, Michal Lutovský, Václav Matoušek, Petr Meduna, Jan Pohunek, Michal Řoutil, Karel Sklenář, Jiří Sláma, Daniel Stolz, Pavel Špryňar, Karel Žák, Josef Žemlička, Roman Živor ; ilustrace Renáta Fučíková .  Praha :  Dokořán,  2017  235 stran   [3, z toho volných 1, prezenčně 1]
 5. Archeologie v Čechách v období analytického pozitivismu (1868-1892) : od Vocelova "Pravěku" po střetnutí muzejní a univerzitní školy = Archäologie in Böhmen in der Zeitperiode des analytischen Positivismus (1868-1892) : Seit Vocel's "Vorzeit" bis zur Auseinandersetzung der Museums- und der Universitätsschule / Karel Sklenář .  Praha :  Národní muzeum,  2017  303 stran   [1, z toho volných 1]
 6. Velká kniha o Národním muzeu / Karel Sklenář, Lubomír Sršeň, Michal Stehlík, Dagmar Štefancová, Pavel Douša, Ivan Malý, Milena Secká, Kateřina Nová, Kateřina Viktorová, Ludmila Fiedlerová, Hanuš Jordan, Dana Stehlíková, Jan Pohunek, Věra Šustíková, Jana Vojtěšková, Pavel Onderka, Jaroslav Richter ; úvodní slovo: Michal Lukeš .  Praha :  Národní muzeum,  2016  293 stran   [1, z toho volných 1]
 7. Karel Josef Biener z Bienenberka : otec české archeologie / Karel Sklenář .  Praha :  Agentura Pankrác,  2016  208 stran   [1, z toho volných 1]
 8. Pravěká a raně středověká archeologie v dějinách Národního muzea = Prehistoric and early medieval archaeology in the history of National Museum / Karel Sklenář .  Praha :  Národní muzeum,  2014 .  331 s.   [1, z toho volných 1]
 9. Václav Krolmus : život a dílo archeologa - romantika / Karel Sklenář .  [Roudnice nad Labem] : [Mladá Boleslav] :  Podřipské muzeum ; Muzeum Mladoboleslavska,  2012 .  301 s.   [2, z toho volných 1, prezenčně 1]
 10. Pravěké a raně středověké nálezy v Čechách do roku 1870 : pramenná základna romantického období české archeologie = Ur- und frühgeschichtliche Funde in Böhmen bis 1870 : Quellenbasis der romantischen Phase der böhmischen Archäologie / Karel Sklenář .  Praha :  Národní muzeum,  2011 .  447 s.   [1, z toho volných 1]