Výsledky vyhledávání

  1. IDP520 didaktika předmětu práce ve fiktivní firmě [elektronický zdroj] : (volitelný předmět o rozsahu 3 kredity) : učební pomůcka pro magisterské navazující studium oboru Učitelství ekonomický předmětů / Miloslav Rotport .  Praha :  Oeconomica,  c2008 .  1 elektronický optický disk (CD-ROM)  
    kniha

    kniha