Výsledky vyhledávání

  1. Sociální kapitál a dopady ekonomické krize v regionech : kraj Vysočina a Ústecký kraj / Zdenka Vajdová (ed.) .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd České republiky,  2011 .  155 s.   [1, z toho volných 1]
  2. Spolupráce - rozvojová strategie Orlicka / Zdenka Vajdová, Daniel Čermák, Jana Stachová .  Praha :  Sociologický ústav Akademie věd ČR,  2011 .  121 s.   [1, z toho volných 1]
  3. Místní společenství Orlicka / Zdenka Vajdová (ed.) .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR.  2009 .  139 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Aktéři rozvoje regionu - Orlicko / Zdenka Vajdová (ed.) .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR,  2008 .  123 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Dráhy bydlení v ČR 1960-2001 : minulá, současná a budoucí stěhování občanů ČR ve výzkumu postojů k bydlení / Petr Sunega, Daniel Čermák, Zdenka Vajdová .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR,  2002 .  97 s.   [1, z toho volných 1]
  6. Trh s bydlením a jeho sociální souvislosti - situace v Praze a Brně / Tomáš Kostelecký, Alena Nedomová, Zdenka Vajdová .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR,  1998 .  45 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Politická kultura lokálních politických elit: srovnání českého a východoněmeckého města / Z. Vajdová .  Praha :  Sociologický ústav AV ČR,  1997 .  40 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Vědecké práce Výzkumného ústavu včelařského v Dole u Libčic = Collection of Papers of Apiculture Research Institute in Dol. Čís. 9 / Uspoř. Z. Vajdová ; Zdeňka Vajdová .  Praha :  SZN,  1987 .  236 s.   [1, z toho volných 1]