Výsledky vyhledávání

  1. Greep of soils and related phenomena / Jaroslav Feda .  Praha :  Academia,  1992 .  422 s.   [1, z toho volných 1]
  2. Interakce piloty a základové půdy / Jaroslav Feda .  Praha :  Academia,  1986 .  224 s.   [1, z toho volných 1]
  3. Plouživost zemin / Jaroslav Feda .  Praha :  Academia,  1983 .  151 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Mechanics of Particulare Materials : The Principles / Jaroslav Feda .  Praha :  Academia,  1982 .  446 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Stress in Subsoil and Methods of Final Settlement Calculation / Jaroslav Feda .  Praha :  Academia,  1978 .  215 s.   [1, z toho volných 1]
  6. Základy mechaniky partikulárních látek / Jaroslav Feda .  Praha :  Academia,  1977 .  347 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Interakce piloty a základové půdy / Jaroslav Feda .  Praha :  Academia,  1977 .  155 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Napjatost podzákladí a metody výpočtu konečného sednutí / Jaroslav Feda .  Praha :  Academia,  1974 .  148 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Smyková pevnost písku / Jaroslav Feda .  Praha :  ČSAV,  1963 .  110 s.   [1, z toho volných 1]