Výsledky vyhledávání

Vyberte zdroj

ZdrojeZáznamy
SVK v Kladně - Katalog dokumentů SVK22 z 1191511
SVK v Kladně - Katalog dokumentů SVK22 z 1191511
  1. Česko-francouzský slovník = Dictionnaire tcheque-francais : R-Ž / Václav Vlasák, Stanislav Lyer .  Praha :  SPN,  1993 .  912 s.   [1, z toho volných 1]

  2. Česko-francouzský slovník = Dictionnaire tcheque-francais : A - Q / Václav Vlasák, Stanislav Lyer .  Praha :  SPN,  1993 .  1038 s.   [1, z toho volných 1]

  3. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím / Josef Holub ; Stanislav Lyer .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1992 .  483 s.   [1, z toho volných 1]

  4. Francouzsko-český slovník = Dictionnaire francais - tcheque / Stanislav Lyer ; připravil k tisku autor dodatku Václav Vlasák .  Praha :  Státní pedagogické nakladatelství,  1992 .  751 s.   [1, z toho volných 1]

  5. Česko-francouzský slovník = Dictionnaire tcheque-francais. [Sv. 2.], R-Ž / Václav Vlasák, Stanislav Lyer .  Praha :  SPN,  1988 .  896 s.   [5, z toho volných 2, prezenčně 1]

  6. Česko-francouzský slovník = Dictionnaire tcheque-francais. [Sv. 1.], A - Q / Václav Vlasák, Stanislav Lyer .  Praha :  SPN,  1987 .  1038 s.   [5, z toho volných 2, prezenčně 1]

  7. Francúzština pre samoukov / Stanislav Lyer .  Bratislava :  Slovenské pedagog. nakl.,  1985 .  293 s.   [1, z toho volných 1]

  8. Francouzština pro 2. ročník středních škol / Ludmila Hobzová-Bártová, Stanislav Lyer .  Praha :  SPN,  1982 .  229 s.   [1, z toho volných 1]

  9. Francouzština pro 3. ročník středních škol / Ludmila Hobzová-Bártová, Stanislav Lyer .  Praha :  SPN,  1982 .  271 s.   [1, z toho volných 1]

  10. Stručný etymologický slovník jazyka českého se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím / Josef Holub, Stanislav Lyer .  Praha :  SPN,  1982 .  527 s.   [6, z toho volných 2]