Výsledky vyhledávání

 1. Raný český stát 10. století / k vydání připravili Ivana Boháčová a Petr Sommer .  Praha :  Filosofia,  2020  320 stran   [1, z toho volných 0]
 2. Sto let v archeologii : objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919-2019 = A hundred years in archeology : discoveries, finds and expeditions of the Institute of Archaeology in Prague 1919-2019 / Martin Kuna, Marcela Starcová, Jana Maříková-Kubková a další členové autorského kolektivu: Gabriela Blažková, Ivana Boháčová, Helena Březinová, Daniel Bursák, Viktor Černý, Alžběta Danielisová, Miroslav Dobeš, Dagmar Dreslerová, Martin Gojda, Jan Hasil, Josef Hložek, Jiří Hošek, Miloslav Chytráček, Martin Ježek, Luboš Jiráň, Katarína Kapustka, Jan Klápště, Radka Kozáková, Roman Křivánek, Petr Květina, René Kyselý, Petr Limburský, Drahomíra Malyková, Jan Mařík, Jaroslav Řídký, Vladimír Salač, Petr Sommer, Lucie Šmahelová, Radka Šumberová, Pavla Tomanová, Kateřina Tomková, Jan Turek, Slavomil Vencl, Natalie Venclová, Marie Zápotocká, Milan Zápotocký .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. : Academia,  2019  295 stran   [1, z toho volných 0]
 3. Průvodce pražskou archeologií : památky známé, neznámé i skryté / editoři: Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska ; autoři: Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarína Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna Žďárská .  Praha :  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i. : Národní památkový ústav,  2018  335 stran   [1, z toho volných 1]
  Průvodce pražskou archeologií

  kniha

 4. Průvodce pražskou archeologií : památky známé, neznámé i skryté / editoři: Ivana Boháčová, Jaroslav Podliska ; autoři: Ivana Boháčová, Tomasz Cymbalak, Jarmila Čiháková, Zdeněk Dragoun, Jan Hasil, Jan Havrda, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Filip Laval, Katarína Mašterová, Jaroslav Podliska, Veronika Staňková, Petr Starec, Miroslava Šmolíková, Michal Tryml, Martin Vyšohlíd, Anna Žďárská .  Praha :  Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., : Národní památkový ústav,  2017  335 stran   [1, z toho volných 1]
  Průvodce pražskou archeologií

  kniha

 5. Praha archeologická / Ivana Boháčová, Miroslava Šmolíková, Gabriela Blažková, Kateřina Boberová, Milena Bravermanová, Helena Březinová, Michal Bureš, Alžběta Čejková, Věra Čulíková, Jaroslav Dobrý, Zdeněk Dragoun, Lukáš Drápela, Stanislava Gojdová, Iva Herichová, Pavel Hušták, Radovan Hynek, Ivana Jarošová, Petr Juřina, Vojtěch Kašpar, Milan Kodíček, Tomáš Kolář, Radka Kozáková, Roman Křivánek, Štěpánka Kučková, Milan Kuchařík, Josef Kyncl, Tomáš Kyncl, Antonín Majer, Tomáš Mořkovský, Jaroslav Podliska, Adéla Pokorná, Naďa Profantová, Michaela Rašková-Zelinková, Petr Starec, Ivo Světlík, Petr Šída, Martin Tomášek, Jan Turek, Kristýna Urbanová, Petra Urbanová, Jiří Vávra, Jan Zavřel, Jaromír Žegklitz .  Praha :  Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.,  2016  383 stran   [1, z toho volných 1]
  Praha archeologická

  kniha

 6. Středověká Evropa v pohybu : k poctě Jana Klápště = Medieval Europe in motion : in honour of Jan Klápště / [editoři Ivana Boháčová, Petr Sommer ; autoři Emma Bentz ... et al.] .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR, Praha,  2014 .  xviii, 556 s.   [1, z toho volných 0]
 7. Mediaevalia archaeologica 5 : Stará Boleslav : přemyslovský hrad v raném středověku = Stará Boleslav (central Bohemia) = Přemyslid stronghold in the early middle ages / Ivana Boháčová, ed. .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR Praha,  2003 .  478 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Mediaevalia archaeologica 5

  kniha

 8. Stará Boleslav : archeologický výzkum 1988-1994 / Ivana Boháčová, Jan Frolík, Jaroslav Špaček .  Čelákovice :  Městské muzeum,  1994 .  23 s.   [2, z toho volných 0, prezenčně 2]
  kniha

  kniha