Výsledky vyhledávání

  1. Anorganická chemie A pro střední odborná učiliště / Zdenka Klimešová, František Petrů .  Praha :  SPN,  1980 .  135 s.   [1, z toho volných 1]
  2. Anorganická chemie A pro OU a UŠ / Zdenka Klimešová, František Petrů .  Praha :  SPN,  1979 .  186 s.   [1, z toho volných 1]
  3. Atomy, ionty, molekuly / František Petrů, Bohumil Hájek .  Praha :  SNTL,  1968 .  150 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Anorganická chemie : nekovy / František Petrů .  Praha :  SNTL,  1968 .  159 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Chemie pro 3. ročník středních škol pro pracující : chemická větev / František Petrů .  Praha :  SPN,  1966 .  266 s.   [1, z toho volných 1]
  6. Základy chemických výrob / Karel Andrlík, František Petrů .  Praha :  SPN,  1965 .  360 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Úvod do chemie pro studující lékařství : vysokoškolská učebnice / Karel Kácl, František Petrů .  Praha :  SZdN,  1961 .  274 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Atomy, ionty, molekuly : (obecná chemie ve vybraných statích) / František Petrů, Bohumil Hájek .  Praha :  SNTL,  1960 .  210 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Anorganická chemie / Otto Wichterle, František Petrů .  Praha :  ČSAV,  1956 .  514 s.   [1, z toho volných 1]
  10. O vývoji české chemie / František Petrů, Bohumil Hájek .  Praha :  Orbis,  1954 .  152 s.   [1, z toho volných 1]