Výsledky vyhledávání

  1. Škola a její management pod lupou / František Bacík .  Praha :  Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,  2006 .  141 s.   [1, z toho volných 1]
  2. Kapitoly ze školského managementu / František Bacík, Jaroslav Kalous, Jiří Svoboda a kol. .  Praha :  Pedagogická fakulta UK,  1998 .  377 s.   [1, z toho volných 1]
  3. Zvyšování efektivnosti výchovně vzdělávacího procesu ve vyučování / Jarmila Skalková, František Bacík .  Praha :  Academia,  1988 .  162 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Řízení činnosti škol : otázky teorie a praxe / František Bacík, Václav Císař .  Praha :  SPN,  1985 .  164 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Otázky zjišťování pedagogické účinnosti obsahu vzdělávání / František Bacík .  Praha :  SNTL,  1984 .  141 s.   [1, z toho volných 1]
  6. Model řízení střední odborné školy : (teoreticko-metodologická koncepce výzkumu) / František Bacík, Jiří Lukš, Marie Klímová .  Praha :  SNTL,  1982 .  62 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Sborník prací pedagogické laboratoře VÚOŠ. 5. část / zpracovali Jiří Lukš, František Bacík .  Praha :  SNTL,  1982 .  248 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Systémové pojetí řízení práce škol / František Bacík .  Praha :  SNTL,  1980 .  237 s.   [1, z toho volných 1]
  9. Teoretické problémy řízení činnosti škol / František Bacík .  Praha :  SNTL,  1980 .  102 s.   [1, z toho volných 1]
  10. Řízení výchovně vzdělávací činnosti školy / František Bacík, Jiří Lukš, Václav Císař .  Praha :  SPN,  1978 .  230 s.   [1, z toho volných 1]