Výsledky vyhledávání

  1. Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko / Marie Zápotocká .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR,  2009 .  358 s.   [1, z toho volných 1]
    Obsah
  2. Kutná Hora - Denemark : hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.) = Kutná Hora - Denemark : ein Burgwall der Řivnáč-Kultur (ca. 3000-2800 v. Chr.) / Milan Zápotocký, Marie Zápotocká ; autoři odborných příspěvků a posudků J. Bílek ... [et al. ; editor Michal Ernée] .  Praha :  Archeologický ústav Akademie věd České republiky,  2008 .  586 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
    Obsah
  3. Archeologie pravěkých Čech. 3, Neolit / [autoři] Ivan Pavlů (ed.), Marie Zápotocká .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR,  2007 .  118 s., 12 s. barev. obr. příl.   [1, z toho volných 1]
    Obsah
  4. Bestattungsritus des böhmischen neolithikums (5500-4200 B.C.) : Gräber und Bestattungen der Kultur mit Linear-, Stichband- und Lengyelkeramik / Marie Zápotocká ; mit Beiträgen von Viktor Černý, Petr Velemínský und Slavomil Vencl .  Praha :  Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik,  1998 .  247 s., 160 s. obr. příl.   [1, z toho volných 1]