Výsledky vyhledávání

 1. Sto let v archeologii : objevy, nálezy a expedice Archeologického ústavu v Praze 1919-2019 = A hundred years in archeology : discoveries, finds and expeditions of the Institute of Archaeology in Prague 1919-2019 / Martin Kuna, Marcela Starcová, Jana Maříková-Kubková a další členové autorského kolektivu: Gabriela Blažková, Ivana Boháčová, Helena Březinová, Daniel Bursák, Viktor Černý, Alžběta Danielisová, Miroslav Dobeš, Dagmar Dreslerová, Martin Gojda, Jan Hasil, Josef Hložek, Jiří Hošek, Miloslav Chytráček, Martin Ježek, Luboš Jiráň, Katarína Kapustka, Jan Klápště, Radka Kozáková, Roman Křivánek, Petr Květina, René Kyselý, Petr Limburský, Drahomíra Malyková, Jan Mařík, Jaroslav Řídký, Vladimír Salač, Petr Sommer, Lucie Šmahelová, Radka Šumberová, Pavla Tomanová, Kateřina Tomková, Jan Turek, Slavomil Vencl, Natalie Venclová, Marie Zápotocká, Milan Zápotocký .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. : Academia,  2019  295 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
 2. Neolitické sídelní regiony v Čechách (ca 5300-4400 př. Kr.) : region Litoměřicko / Marie Zápotocká .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR,  2009 .  358 s.   [1, z toho volných 1]
  Obsah
 3. Kutná Hora - Denemark : hradiště řivnáčské kultury (ca 3000-2800 př. Kr.) = Kutná Hora - Denemark : ein Burgwall der Řivnáč-Kultur (ca. 3000-2800 v. Chr.) / Milan Zápotocký, Marie Zápotocká ; autoři odborných příspěvků a posudků J. Bílek ... [et al. ; editor Michal Ernée] .  Praha :  Archeologický ústav Akademie věd České republiky,  2008 .  586 s.   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
  Obsah
 4. Archeologie pravěkých Čech. 3, Neolit / [autoři] Ivan Pavlů (ed.), Marie Zápotocká .  Praha :  Archeologický ústav AV ČR,  2007 .  118 s., 12 s. barev. obr. příl.   [1, z toho volných 1]
  Obsah
 5. Bestattungsritus des böhmischen neolithikums (5500-4200 B.C.) : Gräber und Bestattungen der Kultur mit Linear-, Stichband- und Lengyelkeramik / Marie Zápotocká ; mit Beiträgen von Viktor Černý, Petr Velemínský und Slavomil Vencl .  Praha :  Archäologisches Institut der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik,  1998 .  247 s., 160 s. obr. příl.   [1, z toho volných 1]