Výsledky vyhledávání

  1. Náš kardinál : jihočeské vzpomínky na Miloslava Vlka / Radek Gális .  České Budějovice :  Radek Gális ve spolupráci s nakladatelstvím Měsíc ve dne,  2017  239 stran   [1, z toho volných 1]
  2. Bůh blízký : v rozhovoru s kardinálem Vlkem / zpracoval Jiří Zajíc a kol. .  [Praha] :  Nové město,  2012 .  392 s., [24] s. obr. příl.   [1, z toho volných 1]
  3. Postila : výběr kázání ze 70. a 80. let 20. století / Jaroslav Kadlec ; [předmluvu napsala Zdeňka Hledíková ; úvodní slovo napsali Miloslav kardinál Vlk a Ludvík Armbruster] .  Praha :  Karolinum,  2010 .  582 s.   [1, z toho volných 1]
  4. Meditace nad křížovou cestou / Miloslav Vlk ; [ilustrace Jindra Hubková] .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2007 .  30 s.   [1, z toho volných 1]
  5. Úvahy o životě a smrti / Miloslav Vlk ; [z promluv kardinála ... v Rádiu Svobodná Evropa a ve farnostech v letech 1994-2005 vybrala Olga Kopecká-Valeská] .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2007 .  61 s., [8] s. barev. obr. příl.   [1, z toho volných 1]
  6. Cesta ke společenství : úvod do spirituality jednoty / Chiara Lubichová ; předmluva Miloslava Vlka ; [z italského originálu ... přeložil Jiří Kratochvíl] .  Praha :  Nové město,  2005 .  200 s.   [1, z toho volných 1]
  7. Vítězství Krista / kardinál Miloslav Vlk .  Kostelní Vydří :  Karmelitánské nakladatelství,  2003 .  42 s.   [1, z toho volných 1]
  8. Slova z katedrály : z úvah v Rádiu Svobodná Evropa 1993-2000 / Miloslav Vlk ; [vybrala a uspořádala Jolana Poláková] .  Praha :  Vyšehrad,  2002 .  76 s.   [2, z toho volných 1]
  9. Koho má za zády? : čtyřicet dramatických let kardinála Vlka / Blanka Pirnosová .  Praha :  Nové město,  2002 .  163 s., [16] s. obr. příl.   [1, z toho volných 1]
  10. Jednota a Ježíš opuštěný : úvahy nad Ježíšovou modlitbou za jednotu a jeho opuštěností / Chiara Lubich ; z ital. přel. Miloslav Vlk .  Praha :  Nové město,  1995 .  137 s.   [1, z toho volných 1]