Výsledky vyhledávání

 1. Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava = the map of potential natural vegetation of the Šumava National Park : sborník vědeckých prací ze Šumavy = Karte der potentiellen natürlichen Vegetation des Šumava Nationalparks / edited by Zdenka Neuhäuslová ; authors: Blanka Buryová ... [et al.] .  Vimperk :  Správa Národního parku Šumava,  2001 .  189 s.   [1, z toho volných 1]
 2. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky = Map of potential natural vegetation of the Czech Republic / Zdenka Neuhäslová ... [et al.] .  Praha :  Botanický ústav Akademie České republiky,  1998 .  1 mapa   [1, z toho volných 1]
  kartografie (mapy)

  kartografie (mapy)

 3. Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky [kartografický dokument] = Map of Potential Natural Vegetation of the Czech Republic / odpovědní redaktoři Zdenka Neuhäuslová a Jaroslav Moravec ; autoři mapy Zdenka Heuhäuslová... [et al.] ; kartograficky zpracovala a vytiskla Kartografie Praha .  Praha :  Akademie věd České republiky, Botanický ústav,  1998 .  1 mapa   [1, z toho volných 0]
  Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky

  kartografie (mapy)

 4. Polopřirozená travinná a vysokobylinná vegetace Železných hor / Robert Neuhäusl, Zdenka Neuhäslová .  Praha :  Academia,  1989 .  200 s.   [1, z toho volných 1]
 5. Scheuchzerio-Caricetea fuscae Tx. 1937 / redactores Zdenka Neuhäuslová, Robert Neuhäusl .  Průhonice :  Botanický ústav ČSAV,  1985 .  81 s.   [1, z toho volných 1]
 6. Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. at Tx. 1943 / redactores Zdeňka Neuhäuslová, Robert Neuhäusel .  Průhonice :  Botanický ústav ČSAV,  1985 .  40 s.   [1, z toho volných 1]
 7. Přirozená lesní vegetace Železných hor / Robert Neuhäusl, Zdenka Neuhäslová-Novotná .  Praha :  Academia,  1979 .  203 s   [1, z toho volných 1]