Výsledky vyhledávání

 1. Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady : ..., silniční daň ... : daň z nemovitých věcí, daň z nabytí nemovitých věcí, daň silniční / Jana Procházková, Věra Engelmannová, Martin Mikuš .  Bohuňovice :  Bohuňovice :  Oswald,  Účetní Portál a.s.  2015   svazků  
  http://www.ucetni-portal.cz
  Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady
  Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady 2018 : daň z nemovitých věcí : daň z nabytí nemovitých věcí : daň silniční
  Komentář k majetkovým daním a dani silniční s příklady

  kniha

 2. Stavební zákon v praxi [elektronický zdroj] : příprava, vedení a realizace staveb ve vzorech, postupech a komentářích / Jitka Kylarová a kolektiv autorů .  Praha :  Dashöfer,  2011- .   CD-ROM   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 3. Zákon o účetnictví : jednoduchý průvodce v každodenní praxi / Hana Kovalíková .  Olomouc :  ANAG,  2010-   svazků  
  Zákon o účetnictví : jednoduchý průvodce v každodenní praxi
  Zákon o účetnictví 2011 : jednoduchý průvodce v každodenní praxi
  Zákon o účetnictví 2012 : jednoduchý průvodce v každodenní praxi
  Zákon o účetnictví 2016 : jednoduchý průvodce v každodenní praxi
  Zákon o účetnictví

  kniha

 4. Rozpočtová skladba v roce ... : rozpočtová skladba, rozpočtová pravidla, vzory a směrnice k rozpočtu / Ivana Schneiderová, Martin Tocauer .  [Praha] :  Acha obec účtuje,  [2010]-  ^^^svazků  
  Rozpočtová skladba v roce 2010
  Rozpočtová skladba v roce 2012
  Rozpočtová skladba v roce 2013
  Rozpočtová skladba v roce 2014
  Rozpočtová skladba v roce 2016
  Rozpočtová skladba v roce 2017
  Rozpočtová skladba v roce 2018
  Rozpočtová skladba v roce 2019
  Rozpočtová skladba 2020
  Rozpočtová skladba v roce

  kniha

 5. Zákoník práce ... - v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů : právní stav k ... / Libuše Neščáková, Jaroslav Jakubka .  Praha :  Grada,  2009- .   sv.  
  Zákoník práce 2010 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů : právní stav k 1.1.2010
  Zákoník práce 2012 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů : právní stav k 1.1.2012
  Zákoník práce 2013 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů
  Zákoník práce 2014 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů
  Zákoník práce ... - v praxi

  kniha

 6. Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou / Jiří Jelínek a kolektiv .  Praha :  Leges,  2009-  ^^^sv.  
  Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou /
  Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou /
  Trestní zákoník a trestní řád : s poznámkami a judikaturou
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže - zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - advokátní tarif
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou : zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif
  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou
  Trestní zákoník a trestní řád

  kniha

 7. Správní řád : s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou : podle právního stavu k ... / Jan Hrabák, Tomáš Nahodil .  Praha :  Wolters Kluwer Česká republika,  2009- .   sv.  
  Správní řád s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou : podle právního stavu ke dni 1.5.2009
  Správní řád : s výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou : podle právního stavu ke dni 1.7.2012 /
  Správní řád

  kniha

 8. Zbrojní průkaz : právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti : právní stav ke dni ... / Jiří Záruba .  Praha :  Leges,  2009-  ^^^svazků  
  Obsah
  Zbrojní průkaz : právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti
  Zbrojní průkaz : právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti : právní stav ke dni 1.5.2011
  Zbrojní průkaz : právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti : právní stav ke dni 1.1.2013
  Zbrojní průkaz : právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti
  Zbrojní průkaz : právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti : právní stav ke dni 1.10.2016
  Zbrojní průkaz : právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti
  Zbrojní průkaz

  kniha

 9. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků : ... vydání podle právního stavu účinného k .../ Eva Horzinková, Helena Kučerová .  Praha :  Leges,  [2009]-   svazků  
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a přehled zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou : a předpisy související : podle právního stavu účinného k 20.2. 2016 a 1.10. 2016
  Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou

  kniha

 10. Trestní zákoník ; Trestní řád ; Přestupky : právní stav ke dni ... .  Praha :  C.H. Beck,  [2009]- .   sv.  
  Obsah - 2009
  Nový trestní zákoník ; Trestní řád ; Přestupky : právní stav ke dni 1. července 2009 (1. ledna 2010)
  Trestní zákoník. Trestní řád. Přestupky
  Trestní zákoník ; Trestní řád ; Přestupky : právní stav ke dni 15. srpna 2010
  Trestní zákoník ; Trestní řád ; Přestupky : právní stav ke dni 15. února 2011
  Trestní zákoník ; Trestní řád ; Přestupky : právní stav ke dni 5. ledna 2012
  Trestní zákoník

  kniha