Výsledky vyhledávání

  1. Zákon o Policii České republiky : zákon s poznámkami : související předpisy : právní úprava k / Eva Horzinková, Břetislav Čechmánek .  Praha :  Eurounion,   236 s. : .  il.   [1, z toho volných 1]
  2. Pravidla plavebního provozu : vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu) ve znění platném od 4. prosince 2019 .  Praha :  Mare-Czech,  2020  141 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  3. Mediální právo : komentář / Helena Chaloupková, Petr Holý, Jiří Urbánek .  V Praze :  C.H. Beck,  2019  xxii, 533 stran   [1, z toho volných 1]
  4. Zákon o obecní policii : komentář / Pavel Vetešník, Luboš Jemelka .  V Praze :  C.H. Beck,  2019  xv, 447 stran   [1, z toho volných 1]
  5. Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů) : komentář / Irena Holcová a kolektiv .  Praha :  Wolters Kluwer,  2019  xxxvii, 1652 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  6. Právní rámec řízení škol a školských zařízení / Jiří Valenta .  Karviná :  Paris,  [2019]  404 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  7. Cizinecké právo : unijní legislativa : (soubor zákonů) .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,  2019  452 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  8. Cizinecké právo : česká legislativa : (soubor zákonů) .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,  2019  519 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  9. Etický kodex advokáta : komentář / Daniela Kovářová, Tomáš Sokol .  Praha :  Wolters Kluwer,  2019  xxv, 229 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]
  10. Správní právo : (soubor zákonů) .  Plzeň :  Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.,  2019  703 stran   [1, z toho volných 1, Ve volném výběru 1]