Výsledky vyhledávání

 1. Manuál provozovatele budovy : praktické vzory a návody pro vlastníky a správce nemovitostí / autoři: Petr Dostál, Václav Kratochvíl, František Kuda, Dušan Ružič, Eva Wernerová .  Praha :  Forum,  2016-   svazků (na volných listech)   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 2. Exekuce srážkami ze mzdy / Jan Breburda .  Olomouc :  ANAG,  2013-  ^^^svazků  
  Exekuce srážkami ze mzdy 2013 /
  Exekuce srážkami ze mzdy 2014
  Exekuce srážkami ze mzdy 2015
  Exekuce srážkami ze mzdy 2016
  Exekuce srážkami ze mzdy 2017
  Exekuce srážkami ze mzdy 2018
  Exekuce srážkami ze mzdy 2019
  Exekuce srážkami ze mzdy

  kniha

 3. Vybrané předpisy stavebního práva / Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě .  Praha :  Informační centrum ČKAIT,  [2013]- .   sv.  
  Vybrané předpisy stavebního práva : podle stavu k 1.6.2013
  Vybrané předpisy stavebního práva

  kniha

 4. Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením k ... : komentář, právní předpisy / Petr Beck ... [et al.] .  Olomouc :  ANAG,  2012- .   sv.  
  Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením : k 1.5.2012
  Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro osoby se zdravotním postižením k

  kniha

 5. Účetní závěrka podnikatelů za rok ... / Jiří Koch .  Český Těšín :  Poradce,  [2011]-   svazků  
  Digitalizovaný dokument
  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2010 : účetní zásady, účetní knihy, inventarizace, proces účetní závěrky, účetní uzávěrka, výroční zpráva /
  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2011 /
  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2012
  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2013
  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2014
  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2015
  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2016 : bez chyb, pokut a penále
  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2017 : bez chyb, pokut a penále
  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2018 : bez chyb, pokut a penále
  Účetní závěrka podnikatelů za rok 2019 : bez chyb, pokut a penále
  Účetní závěrka podnikatelů za rok

  kniha

 6. Stavební zákon v praxi [elektronický zdroj] : příprava, vedení a realizace staveb ve vzorech, postupech a komentářích / Jitka Kylarová a kolektiv autorů .  Praha :  Dashöfer,  2011- .   CD-ROM   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v praxi [elektronický zdroj] : elektronická publikace / Pavel Petrů, Milan Tomeček a kolektiv autorů .  Praha :  Dashöfer,  2011- .   CD-ROM   [1, z toho volných 0, prezenčně 1]
 8. Rozpočtová skladba v roce ... : rozpočtová skladba, rozpočtová pravidla, vzory a směrnice k rozpočtu / Ivana Schneiderová, Martin Tocauer .  [Praha] :  Acha obec účtuje,  [2010]-  ^^^svazků  
  Rozpočtová skladba v roce 2010
  Rozpočtová skladba v roce 2012
  Rozpočtová skladba v roce 2013
  Rozpočtová skladba v roce 2014
  Rozpočtová skladba v roce 2016
  Rozpočtová skladba v roce 2017
  Rozpočtová skladba v roce 2018
  Rozpočtová skladba v roce 2019
  Rozpočtová skladba v roce

  kniha

 9. FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění / Marie Krbečková, Jindřiška Plesníková .  Olomouc :  ANAG,  [2010]-   svazky  
  FKSP sociální fondy, benefity a jiná plnění /
  FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění /
  FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění /
  FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění /
  FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění
  FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění
  FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění

  kniha

 10. Daň z příjmů ... / autor Jiří Vychopeň .  Praha :  Praha :  ASPI,  Wolters Kluwer  2009-  ^^^svazků  
  Digitalizovaný dokument
  Daň z příjmů 2009 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2009 /
  Daň z příjmů 2010 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2010
  Daň z příjmů 2011 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2011
  Daň z příjmů 2012 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2012
  Daň z příjmů 2013 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2013
  Daň z příjmů 2014 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2014
  Daň z příjmů 2015 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2015
  Daň z příjmů 2017 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.9.2017
  Daň z příjmů 2018 : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.1.2018
  Daň z příjmů 2019
  Daň z příjmů

  kniha