Výsledky vyhledávání

 1. Sociální zabezpečení ... : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [1993?]-   svazků  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1308 k 4.3.2019
  2017: 1179 k 16.1.2017, 1220 k 9.10.2017
  2016: 1124 k 25.1.2016
  2015: 1067 k 19.1.2015
  2014: 1015 k 3.2.2014
  2013: 942 k 4.2.2013
  2012: 879 k 23.1.2012
  2011: 811 k 1.1,.2011
  2010: 776 k 25.1.2010
  2009: 734 k 3.8.2009
  2008: 645 k 14.1. 2008
  2007: 595 k 22.1.2007, 617 k 12.3.2007
  2006: 552 k 27.3.2006, 566 k 4.8.2006, 565 k 1.7.2006
  2005: 524 k 14.11.2005, 478 k 21.1.2005
  2004: 400 stav k 2.2.2004, 445 stav k 10.8.2004
  2003: 371 stav k 17.3.2003, 389 stav k 5.9.2003
  2002: 339 stav k 16.9.2002
  2001: 252 stav k 29.1.2001, 289 stav k 12.10.2001
  1996: 60 stav k 1.2.1996
  1995: 58 stav do 30.9.1995
  Sociální zabezpečení

  časopis

 2. Advokáti ; Soudy a soudci ; Notáři ; Znalci a tlumočníci : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2004-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1318 k 24.4.2019
  2017: 1213 k 18.9.2017
  2015: 1082 k 16.3.2015
  2014: 1001 k 6.1.2014
  2013: 960 k 29.4.2013, 984 k 14.10.2013
  2012: 890 k 20.2.2012
  2011: 818 k 10.1.2011
  2009: 742 k 23.9.2009
  2008: 662 k 21.4.2008, 693 k 1.10.2008
  2006: 557 k 9.5.2006, 591 k 27.11.2006
  2005: 467 k 14.3.2005, 518 k 14.11.2005
  2004: 451 k 12.8.2004
  Advokáti

  časopis

 3. Občanský soudní řád ; Zvláštní řízení soudní ; Rozhodčí řízení ; Exekuční řád ; Soudní poplatky, Mediace ; Veřejné dražby : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  2004-   svazků  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1297 k 14.1.2019
  2017: 1214 k 30.9.2017
  2016: 1142 k 8.8.2016
  2015: 1084 k 20.4.2015, 1096 k 1.8.2015
  2014: 999 k 1.1.2014
  2013: 926 k 1.1.2013, 970 k 22.7.2013, 979 k 7.10.2013
  2012: 893 k 5.3.2012
  2011: 834 k 1.4.2011
  2010: 780 k 8.2.2010
  2009: 713 k 26.1.2009, 714 k 26.1.2009, 740 k 7.9.2009
  2008: 658 k 4.2.2008, 682 k 19.8.2008
  2007: 605 k 22.1.2007
  2006: 559 k 14.4.2006, 575 k 1.9.2006
  2005: 525 k 21.11.2005, 488 k 1.4.2005, 499 k 1.7.2005
  2004: 464 k 6.12.2004
  Občanský soudní řád

  časopis

 4. Cestovní náhrady : předpisy, sazby, průměrné ceny PHM ; Další náležitosti : soudci, státní zástupci a představitelé státní moci ; Odměňování v podnikatelské sféře : zákoník práce, minimální mzda : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [1995]-   svazků  
  Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1293 k 7.1.2019
  2018: 1243 k 1.1.2018
  2017: 1166 k 1.1.2017
  2016: 1116 k 4.1.2016
  2015: 1059 k 5.1.2015
  2014: 1002 k 13.1.2014
  2013: 933 k 14.1.2013
  2012: 878 k 16.1.2012
  2011: 813 k 1.1.2011
  2010: 773 k 18.1.2010
  2009: 710 k 19.1.2009, 736 k 3.8.2009
  2008: 650 k 28.1.2008
  2007: 602 k 22.1.2007
  2006: 531 k 16.1.2006
  2005: 507 k 1.7.2005, 463 k 24.1.2005
  2004: 417 k 27.1.2004
  2003: 367 k 27.1.2003
  2002: 308 k 7.1.2002, 324 k 1.4.2002, 346 k 14.10.2002
  2001: 259 k 7.2.2001
  1995: 61 k 1.11.1995, 40 k 15.4.1995
  Cestovní náhrady

  časopis

 5. Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka : syntetické účty ke směrné účtové osnově, provázanost účtové osnovy s rozvahou a výsledovkou / Dagmar Procházková, Pavel Vlach .  Ostrava :  Sagit,  [2005]-   svazků  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1295/2018, 2019
  2018: 1245/2018
  2017: 1173/2017
  2016: 1110/2016
  2015: 1062/2015
  2014: 1009/2014
  2013: 934/2013
  2012: 875/2012
  2011: 817/2011
  2010: 779/2010
  2009: 709/2009
  2008: 653/2008
  2007: 597/2007
  2006: 538/2006
  2005: 476/2005
  2004: 424/2004
  2003: Zvl. č. 2003
  Vzorový účtový rozvrh, rozvaha a výsledovka

  časopis

 6. Daň z přidané hodnoty : zákon o DPH: směrnice Rady EU o společném systému DPH, informace a sdělení Generálního finančního ředitelství : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [2005?]-   svazků  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1313 k1.4.2019
  2017: 1165 k 1.1.2017, 1199 k 19.6.2017
  2016: 1112 k 1.1.2016, 1144 k 15.8.2016
  2015: 1058 k 5.1.2015
  2014: 997 k 6.1.2014
  2013: 927 k 1.1.2013, 987 k 4.11.2013
  2011: 831 k 7.3.2011, 865 k 7.12.2011
  2009: 729 k 14.4.2009
  2008: 642 k 1.1.2008, 690 s účinností od 1.1.2009
  2007: 598 k 1.1.2007, 632 k 1.11.2007
  2006: 528 k 1.1.2006
  2005: 515 k 1.10.2005
  Daň z přidané hodnoty

  časopis

 7. Insolvence : insolvenční zákon, insolvenční správci ; Hospodářská soutěž : ochrana hospodářské soutěže : úřad : nový zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže ; Veřejná podpora ; Investiční nabídky ; Významná tržní síla : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [1995?]-  
  Digitalizovaný dokument Digitalizovaný dokument Digitalizovaný dokument Digitalizovaný dokument Digitalizovaný dokument
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1302 k 18.2. 2019, 1322 k 3.6.2019
  2017: 1188 k 1.7.2017, 1217 k 25.9.2017
  2016: 1127 k 15.2.2016
  2015: 1087 k 4.5.2015
  2014: 995 k 1.1.2014
  2013: 971 k 1.8.2013, 978 k 1.10.2013
  2012: 921 k 1.11.2012
  2011: 835 k 1.4.2011
  2010: 789 k 29.3.2010
  2009: 737 k 10.8.2009
  2008: 638 k 1.1.2008
  2007: 619 k 14.5.2007
  2006: 556 k 3.7.2006
  2005: 485 k 1.3.2005, 511 k 17.10.2005
  2004: 431 k 18.3.2004, 442 k 29.9.2004
  2003: 374 k 1.4.2003, 383 k 1.7.2003, 397 k 24.10.2003
  2002: 328 k 24.5.2002, 351 k 24.10.2002
  2001: 262 k 1.6.2001, 296 k 1.11.2001
  1996: 80 k 1.5.1996
  1995: 50 k 1.8.1995
  Insolvence

  časopis

 8. Ochrana spotřebitele zákon o ochraně spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, obecná bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, posuzování shody, některé služby informační společnosti ; Spotřebitelský úvěr : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  [2006?]-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1327 k 1.8.2019
  2017: 1218 k 2.10.2017
  2016: 1119 k 11.1.2016, 1160 k 1.12.2016
  2015: 1078 k 23.2.2015
  2014: 1030 k 5.5.2014
  2013: 963 k 20.5.2013
  2012: 888 k 14.2.2012
  2011: 833 k 21.3.2011
  2010: 777 k 25.1.2010
  2008: 663 k 25.2.2008
  2006: 512 k 6.2.2006, 585 k 9.10.2006
  Ochrana spotřebitele

  časopis

 9. Celní předpisy : celní zákon, zákon o Celní správě ČR, prováděcí předpisy, zboží porušující práva duševního vlastnictví : redakční uzávěrka ... .  Ostrava :  Sagit,  1995-  
  Souborný záznam: použijte odkaz na záznam čísla nebo svazku
  2019: 1321 k 13.5.2019
  2017: 1204 k 24.7.2017
  2016: 1146 k 15.8.2016
  2015: 1085 k 20.4.2015
  2014: 1027 k 7.4.2014
  2013: 962 k 13.5.2013
  2012: 897 k 19.3.2012
  2011: 839 k 2.5.2011
  2009: 760 k 1.12.2009
  2008: 676 k 1.6.2008
  2007: 599 k 19.3.2007
  2004: 438 k 7.6.2004
  2003: 380 k 26.5.2003
  2002: 302 k 1.3.2002, 337 k 1.8.2002
  2001: 245 k 16.3.2001
  1996: 72 k 1.5.1996
  1995: 47 k 1.7.1995
  Celní předpisy

  časopis