Výsledky vyhledávání

 1. Odkaz rychtáře Vaváka : příspěvky k životopisu velkého písmáka / František Jan Vavák ; Martin Kučera (ed.) .  Praha :  Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum,  2018  208 stran  
  Odkaz rychtáře Vaváka

  kniha

 2. Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770 - 1816. Kniha VI-VII, (1810 - 1816) / editorka Stanislava Jonášová, Martin Kučera .  Praha :  Karolinum,  2009 .  484 s.  
  Paměti Františka Jana Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770 - 1816

  kniha

 3. František Jan Vavák 1741-1816 .  Třebestovice :  [s.n.] .  14 s.  
  kniha

  kniha

 4. Milčice a Vavákové .  [S.l. :  s.n.] .  14 s.  
  kniha

  kniha

 5. Postavy a problémy českých dějin : výbor z díla / Josef Pekař ; sest. František Kutnar .  Praha :  Vyšehrad,  1990 .  322 s.  
  Postavy a problémy českých dějin

  kniha

 6. František Jan Vavák .  Praha :  Českomoravský Kompas,  1941 .  151 s.  
  kniha

  kniha

 7. Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770 - 1816. Kniha pátá. Rok 1807 - srpen 1810 .  Praha :  Dědictví sv. Jana Nepomuckého,  1938 .  232 s.  
  kniha

  kniha

 8. Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816. Kniha čtvrtá, Rok 1802-1806 / vydává Jindřich Skopec .  V Praze :  Dědictví Sv. Jana Nepomuckého,  1936 .  210 s.  
  kniha

  kniha

 9. Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816.. 3. část, Rok 1791-1801 / František J. Vavák .  Praha :  Jindřich Skopec,  1934  112 stran  
  kniha

  kniha

 10. Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře milčického z let 1770-1816.. 3. část, Rok 1791-1801 / František J. Vavák .  Praha :  Jindřich Skopec,  1918  132 stran  
  kniha

  kniha