Výsledky vyhledávání

 1. Z historie... [1. část] / z různých pramenů sestavil bs .  Obecnický zpravodaj.Č. leden (2020), s. 10.  
  článek

  článek

 2. Z historie... [2. část], Pokračujeme v historii osídlení našeho kraje v době bronzové / za použití různých pramenů sestavil bs .  Obecnický zpravodaj.Č. únor (2020), s. 13.  
  článek

  článek

 3. Ty naše Brdy - OCTÁRNA I. / Jan Zelenka .  Obecnický zpravodaj.Č. říjen (22.10.2020), s. 12-13.  
  článek

  článek

 4. Obecnický Sokol / Bohouš Svoboda .  Obecnický zpravodaj.Č. květen (2019), s. 12.  
  článek

  článek

 5. Z historie... Dělnická tělovýchovná jednota v Obecnici / red .  Obecnický zpravodaj.Č. červen (24.6.2019), s. 13.  
  článek

  článek

 6. Z Obecnice přes Houpák a Tok do Orlova / Pavel Čámský .  Kahan.Roč. 27, č. květen (15.5.2018), s. 26.  
  článek

  článek

 7. Nedatované hradiště na vrchu Zavírce (k.ú. Obecnice) v Brdech : případ nápravy chybného upuštění od památkové ochrany / Jan Kypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný .  Památky středních Čech.Roč. 32, č. 1 (2018), s. 1-10.  
  článek

  článek

 8. Lesnická naučná stezka Klobouček / Václav Pernegr ; upravil bs .  Obecnický zpravodaj.Č. září (2017), s. 15-16.  
  článek

  článek

 9. Tomáš Garrigue Masaryk a Příbramsko / Arnošt Vošahlík .  Podbrdsko.Roč. 25, sv. 25 (2018), s. 137-163.  
  článek

  článek

 10. Rekonstrukce objektu lesní správy v Obecnici .  Obecnický zpravodaj.Č. prosinec (2018), s. 11.  
  článek

  článek