Výsledky vyhledávání

 1. Funkce první osoby plurálu v textech Věry Linhartové / Michaela Křivancová .  Slovo a slovesnost.Roč. 72, č. 1 (2011), s. 28-38.  
  URLPlný text
  článek

  článek

 2. [Výrazové prostředky textové soudržnosti v češtině v porovnání s ruštinou] / Zdeňka Trösterová .  Slovo a slovesnost.Roč. 72, č. 2 (2011), s. 145-148.  
  URLPlný text
  článek

  článek

 3. Syntaktická proměna Českého akademického korpusu / Barbora Hladká, Zdeňka Urešová, Alla Bémová .  Slovo a slovesnost.Roč. 72, č. 4 (2011), s. 268-286.  
  URLPlný text
  článek

  článek

 4. Towards an inventory of pitch accents for read Czech / Tomáš Duběda .  Slovo a slovesnost.Roč. 72, č. 1 (2011), s. 3-12.  
  URLPlný text
  článek

  článek

 5. Lokativní sémantická diateze v češtině / Václava Kettnerová .  Slovo a slovesnost.Roč. 72, č. 2 (2011), s. 83-101.  
  URLPlný text
  článek

  článek

 6. František Čermák a kolektiv: Slovník české frazeologie a idiomatiky / Zdeňka Hladká .  Slovo a slovesnost.Roč. 72, č. 2 (2011), s. 130-136.  
  URLPlný text
  článek

  článek

 7. [Základy české ortoepie] / Veronika Štěpánová .  Slovo a slovesnost.Roč. 72, č. 2 (2011), s. 149-152.  
  URLPlný text
  článek

  článek

 8. Polovedlejší věty se spojkami jestli, pokud, aby v současné češtině / Josef Štěpán .  Slovo a slovesnost.Roč. 72, č. 2 (2011), s. 102-117.  
  URLPlný text
  článek

  článek

 9. Jak se počítají substantiva v češtině: poznámky ke kategorii čísla / Jarmila Panevová, Magda Ševčíková .  Slovo a slovesnost.Roč. 72, č. 3 (2011), s. 163-176.  
  URLPlný text
  článek

  článek

 10. Diskurzní ironie v českém jazykovém prostředí / Dominika Pospíšilová, Eva Filippová .  Slovo a slovesnost.Roč. 72, č. 3 (2011), s. 177-195.  
  URLPlný text
  článek

  článek