Výsledky vyhledávání

 1. Proces obnovy je v případě restaurování jakéhokoliv uměleckého díla individuální / Marie Břeňová .  Sedlčanský kraj.Roč. 32, č. 5 (3.2.2021), s. 11.  
  článek

  článek

 2. Noc kostelů v kostele svatého Martina inspirovala k zastavení, ztišení a přemýšlení / David Myslikovjan .  Sedlčanský kraj.Roč. 32, č. 22 (2.6.2021), s. [1], 11.  
  článek

  článek

 3. Středověká freska v sedlčanském kostele je stále návštěvníky nedoceněnou vzácností / Marie Břeňová .  Sedlčanský kraj.Roč. 32, č. 30 (11.8.2021), s. [1], 4.  
  článek

  článek

 4. Tříkrálová ikonografie na příkladu gotické nástěnné malby v Sedlčanech / Ondřej Faktor .  Zpravodaj příbramských betlémářů.Č. 58 (2019), s. 16-33.  
  článek

  článek

 5. Barokní slavnost "Rosa" a stavební památky v Sedlčanech z počátku 18. století jako manisfestace konfesní proměny města / Marie Ryantová .  Podbrdsko.Roč. 25, sv. 25 (2018), s. 30-39.  
  článek

  článek

 6. Památky - Areál kostela sv. Martina v Sedlčanech. 2. část / Hana Hájková .  Radnice.Roč. 22, č. červen (2017), s. [6].  
  článek

  článek

 7. Program Noci kostelů zahájil detektiv Hubert / David Myslikovjan .  Sedlčanský kraj.Roč. 28, č. 24 (14.6.2017), s. [1], 11.  
  článek

  článek

 8. "Příjezd, setkání a klanění sv. Tří králů" na nástěnné malbě v presbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech / Zuzana Všetečková .  Průzkumy památek.Roč. 24, č. 1 (2017), s. 39-51.  
  článek

  článek

 9. Přestavba kostela sv. Martina v Sedlčanech ve 14. století / Dalibor Prix .  Průzkumy památek.Roč. 24, č. 1 (2017), s. 3-38.  
  článek

  článek

 10. Exkurz: Restaurování nástěnné malby "Příjezd, setkání a klanění sv. Tří králů" v přesbytáři kostela sv. Martina v Sedlčanech / Markéta Pavlíková, Theodora Popova .  Průzkumy památek.Roč. 24, č. 1 (2017), s. 52-56.  
  článek

  článek