Výsledky vyhledávání

 1. Interdisciplinární výzkum zaniklých uhlířských pracovišť v prostoru polohy Hrad na Radečské vrchovině, k. ú. Sklená Huť, okr. Rokycany / Václav Matoušek, Radka Kočárová, Petr Kočár, Tomáš Makaj .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 24, č. 1 (2020), s. 267-282.  
  článek

  článek

 2. Pikovice, Hradištko, Rajchardov. Vznik a prvá desetiletí vývoje komplexu meziválečných letovisek na soutoku Vltavy a Sázavy / Václav Matoušek, Štěpán Keprta .  Středočeský sborník historický.Sv. 45 (2020), s. 105-124.  
  článek

  článek

 3. Mokřinka a Čenkov-Komorsko. Srovnání výsledků systematického mezioborového studia pozůstatků pálení dřevěného uhlí na Křivoklátsku a v Brdech / Václav Matoušek, Přemysl Bobek .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 21, č. 1 (2017), s. 425-435.  
  článek

  článek

 4. Archeologický výzkum pozůstatků pálení dřevěného uhlí v Čenkově / Václav Matoušek .  Jinecký zpravodaj.Roč. 32, č. říjen (2014), s. 23-24.  
  článek

  článek

 5. Počátky letoviska Hradištko / Václav Matoušek .  Zpravodaj obce Hradištko.Č. jaro (20130325), s. 14-15.  
  článek

  článek

 6. Rytina Kolína z roku 1640 v díle Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae / Václav Matoušek, Tereza Soudná, Růžena Zimová .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 14, č. 1/2 (2010), s. 915-927.  
  článek

  článek

 7. Neolitická a starobronzové sídliště zjištěná při melioračních a dalších stavebních úpravách na Hořovicku / Václav Matoušek, Daniel Stolz .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 12, č. 12 (2008), s. 51-69.  
  článek

  článek

 8. Krajinná panoramata bitvy u Jankova v Theatru Europaeu / Blanka Altová ... [et al.] .  Archeologie ve středních Čechách.Roč. 11, č. 11 (2007), s. 589-633.  
  článek

  článek

 9. Nález pokladu mincí ze 13. století u Tetína = The Hoard of 13th Century Coins at Tetín / Jiří Militký ... [et al.] .  Český kras.Sv. 32 (2006), s. 46-49.  
  článek

  článek

 10. K archeologii mě přivedla souhra náhod / Václav Matoušek ; [rozhovor zapsal] Ondřej Jahelka .  ECHO.Roč. 15, č. 20 (20050608), s. 3.  
  článek

  článek