Výsledky vyhledávání

 1. Hornické naučné stezky ve středních Čechách / Karel Melichar .  Hornický zpravodaj.Č. 4 (2019), s. 5-11.  
  článek

  článek

 2. Okénko do historie hornictví / Karel Melichar .  Hornický zpravodaj.Č. 2 (2019), s. 30-35.  
  článek

  článek

 3. Dobývání uhlí v centrální části Kladenského revíru na přelomu 19. a 20. století / Karel Melichar .  Hornický zpravodaj.Č. 1 (2019), s. 26-33.  
  článek

  článek

 4. Trochu výročí z hornické historie / Karel Melichar .  Hornický zpravodaj.Č. 3 (2019), s. 13-20.  
  článek

  článek

 5. Brdy a Podbrdsko - první železářská oblast Čech / Karel Melichar .  Hornický zpravodaj.Č. 2 (2019), s. 3-5.  
  článek

  článek

 6. Trochu z historie Dolu Mayrau / Karel Melichar .  Hornický zpravodaj.Č. 3 (2018), s. 33-40.  
  článek

  článek

 7. Osmičková hornická výročí / Karel Melichar .  Hornický zpravodaj.Č. 4 (2018), s. 4-7.  
  článek

  článek

 8. Počátky elektrifikace dolů na Kladensku / Karel Melichar .  Hornický zpravodaj.Č. 1 (2018), s. 17-19.  
  článek

  článek

 9. Železárny založené na ordovických rudách Barrandienu / Karel Melichar .  Hornický zpravodaj.Č. 1 (2017), s. 21-26.  
  článek

  článek

 10. Měnící se krajina vlivem poddolování / Karel Melichar .  Hornický zpravodaj.Č. 1 (2017), s. 9-13.  
  článek

  článek