Výsledky vyhledávání

  1. Paměti Františka J. Vaváka, souseda a rychtáře Milčického z let 1770-1816. Kniha čtvrtá, Rok 1802-1806 / vydává Jindřich Skopec .  V Praze :  Dědictví Sv. Jana Nepomuckého,  1936 .  210 s.  
    kniha

    kniha

  2. Paměti Františka J. Vaváka souseda a rychtáře Milčického z let 1770 - 1816. Kniha druhá (rok 1784 - 1790), Část II. (1787 - 1790) / vydává Jindřich Skopec .  V Praze :  nákladem "Dědictví sv. Jana Nepomuckého",  1912  169 stran  
    kniha

    kniha