Zdroje

Další zdroje mohou být k dispozici po  přihlášení

SVK v Kladně

 • obsahuje záznamy dokumentů z knihovního fondu SVK v Kladně; po vyhledání záznamů umožňuje vytvářet žádanky (objednávky a rezervace) na vybrané dokumenty
 • obsahuje tři typy záznamů:
      záznamy obsahově regionálních knih z fondů veřejných a odborných
        středočeských knihoven (Souborná databáze - knihy)
      záznamy časopisů a deníků vydávaných na území Středočeského kraje od
        konce 19. stol. do poloviny 20. stol. (Souborná databáze - seriály)
      záznamy obsahově regionálních článků publikovaných v regionálních a
        vybraných celostátních časopisech, novinách a sbornících od roku 1992
        (Článková bibliografie)
 • obsahují záznamy personálních, korporativních, geografických a věcných autorit a záznamy středočeských osobností, památek a místopisu

Library of Congress, USA

Národní knihovna ČR v Praze

 • Online katalog Národní knihovny obsahuje veškeré záznamy knih od r.1995 a dalších druhů dokumentů od r.1996 nebo 1997 a tzv. studijní fond (exempláře půjčitelné domů).