Number of the records: 1  

Fara (Počepice, Česko)

 1. Corporate nameFara (Počepice, Česko)
  Place Počepice (Česko), čp. 29
  Events1775 - postavena nová fara
  Personalities Roškot, Jan Křtitel, - farář a spisovatel
  DescriptonNaproti kostelu sv. Jana Křtitele. - Fara bývala při kostele patrně již ve 14. stol., tehdy zde bylo i kaplanství. Nová fara postavena v r. 1775 Ferdinandem z Lobkowicz. - Jednopatrová barokní budova s průjezdem do dvora. Členěna okny se supraportami a parapety s páskovou ornamentikou. V l. 1783-1786 založena kolem budovy zahrada ohrazená zdí. - V l. 1887-1899 zde působil nechvalický farář a spisovatel Jan Křtitel Roškot.
  Keywordsfary * baroko * faráři * zahrady * kostely
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 306.
  HABART, Čeněk. Sedlčansko, Sedlecko, Voticko. Díl IV. Sedlčany: Alfa Print, 1994, s. 237-238.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 15. Praha: Argo, 1998, s. 149.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.