Number of the records: 1  

Klášter augustiniánů poustevníků (Bělá pod Bezdězem, Česko)

 1. Corporate nameKlášter augustiniánů poustevníků (Bělá pod Bezdězem, Česko)
  Other nameAugustiniánský klášter (Bělá pod Bezdězem, Česko)
  Place Bělá pod Bezdězem (Česko)
  Origin1345 - založení kláštera
  Events1421 - klášter vypálen husity
  1650 - započata barokní přestavba
  1697 - dokončeno východní křídlo
  1709 - nový kostel sv. Václava
  1715 - rozšíření kláštera
  Personalities Berkové z Dubé (rod) - zakladatelé kláštera
  Valdštejnové (rod) - majitelé kláštera
  DescriptonSeverozápadně od Masarykova náměstí, při kostele sv. Václava. - Konvent pro 12 řeholníků řádu augustiniánů poustevníků v Bělé nechal r. 1345 založit Hynek Berka z Dubé při kostele sv. Václava, samotný klášter byl dokončen a řeholníky obsazen r. 1350. Během husitských válek 18. října 1421 vypálen pražany, v r. 1442 obnoven. Během 16. stol. docházelo ke sporům o vlastnictví kláštera (přešel zpět do majetku Berků z Dubé), mniši se zde střídali, objekt chátral a od konce 16. stol. zůstal opuštěný. Při pobělohorských konfiskacích Berkům odňat, panství Bělá s přilehlými nemovitostmi přešlo do majetku Albrechta z Valdštejna. Ten se rozhodl vybudovat klášter v prostorách hradu Bezděz, ale na vlastní žádost se augustiniáni r. 1633 přestěhovali zpět do Bělé (4 mniši bydleli nejprve na faře, později v domku za fortnou). V klášteře byly umístěny 3 třídy přípravky mládeže pro českolipské gymnázium. K obnově klášterních budov došlo až v r. 1650 za převora Hugolina Waldera z Eichstadtu, konvent byl přestavěn podle plánů architekta Binaga, stavbu dokončil Baltazar Casanova. V této době se počet bělských mnichů zvýšil na 14. Za nového majitele panství, Františka Josefa z Valdštejna, byl v l. 1696-1697 klášter znovu opraven a dokončena stavba východního křídla, r. 1709 na místě starého vystavěn nový barokní kostel sv. Václava a dále založeno klášterní gymnázium (od r. 1777 německá škola, od r. 1894 přestala být provozována augustiniány). R. 1715 objekt kláštera znovu rozšířen. Podle dochované rytiny z 18. stol. byl klášterní komplex umístěn uprostřed zahrad, lemován vysokou zdí, opatřenou na severu a na východě cimbuřím. Před kostelem bývala malá květinová zahrádka. - Po r. 1930 bylo v klášterním refektáři zřízeno okresní muzeum, západní klášterní křídlo přeměněno na byty. Klášter byl zrušen r. 1950, po r. 1989 navrácen zpět řádu augustiniánů, který v klášteře zřídil sociální byty. - Jedná se o dvoukřídlý, jednopatrový objekt vystavěný do pravého úhlu, připojený k severní straně kostela sv. Václava. Stěny členěny plochými pilastry, portál pravoúhlý se segmentovým štítem. Vnitřní prostory v přízemí klenuté, v prvním patře malované dřevěné stropy z počátku 18. stol.
  Keywordskláštery * klášterní kostely * gotika * baroko * augustiniáni
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 50-51.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 1. Praha: Libri, 1996, s. 76.
  ŠIMÁČEK, Ferdinand. Paměti města Bělé pod Bezdězem. 2. vyd. Bělá pod Bezdězem: Tiskárna Čistá, 2000, s. 175-203.
  MAREK, Aleš. Hrady.cz: klášter obutých augustiniánů s kostelem sv. Václava [online]. c2006. [cit. 2011-11-21]. Dostupné z: http://www.hrady.cz/index.php?OID=4454.
  See also related Kostel sv. Václava (Bělá pod Bezdězem, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (7) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Map

Klášter augustiniánů poustevníků (Bělá pod Bezdězem, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°30'11.53"N, 14°48'3.23"E

GPS: 50°30'11.53"N, 14°48'3.23"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.