Number of the records: 1  

Poustevna sv. Jeronýma (Čihadla, Česko)

 1. Corporate namePoustevna sv. Jeronýma (Čihadla, Česko)
  Place Čihadla (Česko)
  Lysá nad Labem (Česko)
  Origin1716 - poustevna založena
  Personalities Sporck, František Antonín - majitel panství
  DescriptonStávala na vrchu u obce Čihadla, byla součástí komplexu loveckého zámečku Bon Repos. - Poustevnu jako na vrchu Čihadla (na Ptačí hůře) nechal r. 1716 zřídit majitel panství Lysá, hrabě František Antonín Špork. Měla podobu uměle navršeného pahorku, pyramidy (výška 12 m) v podobě kříže, se vstupní šíjí, prostory pro rozjímání, spánek a práci a s příbytkem pro poustevníka v podobě umělé jeskyně. Od úpatí pyramidy vedlo točité schodiště až na vrchol s vyhlídkovým pavilónem, kde byly rozprostřeny lovecké sítě k chytání ptáků. - Do původního komplexu na vrchu Čihadla patřil Šporkův obytný domek - zámeček La Maison de Bon Repos, kaple sv. Jeronýma, geometricky uspořádaná zahrada se studnou, besídky, altány, sochy a početné nástrahy k lovu ptactva, obora Čihadla a dále kaple sv. Simeona (Šimona) na rozcestí u kaštanové aleje. - Poustevna sv. Jeronýma spolu s poustevnami sv. Václava u Byšiček a sv. Františka u Dvorců patřila do tzv. šporkovských ermitáží, tří blízko sebe položených pousteven. - Dnes již poustevna a celý pahorek neexistují, komplex zámečku Bon Repos je pro veřejnost nepřístupný.
  Keywordspoustevny * kaple * sochy * altány * aleje * obory
  CitationANDĚL, Rudolf; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 49.
  KOUKALOVÁ, Šárka. Bon Repos za F. A. Šporka - 2. část. Listy města Lysé nad Labem, 2005, č. 4, s. 7.
  See also related Bon Repos
  Poustevna sv. Františka Serafinského
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1