Number of the records: 1  

Dobrovice (zámek)

 1. Corporate nameDobrovice (zámek)
  See also Dobrovická muzea (Dobrovice, Česko)
  Place Dobrovice (Česko)
  Origin2001 - zámek zrekonstruován
  Events1541 - první zmínka o tvrzi
  1578 - tvrz přestavěna na zámek
  1831 - založen cukrovar
  Personalities z Valdštejna, Heník, - zakladatel dobrovické knihtiskárny
  Valdštejnové (rod) - majitelé
  Fürstenberkové (rod) - majitelé
  Thurn-Taxisové (rod) - majitelé
  DescriptonV jižní části Palackého náměstí na místě bývalé tvrze. - Původní tvrz, která v Dobrovici stávala, byla založena patrně jako náhradní sídlo za zaniklý hrad Chlum. Kdy a kým byla tvrz založena není známo, k r. 1249 je v písemných pramenech uváděn Mstidruh z Dobrovicevsi, jeden z předků pánů z Chlumu. Chlumečtí drželi osadu s tvrzí až do poloviny 16. stol. Samotná tvrz je zmiňována teprve k r. 1541, kdy na ní Jan z Chlumu nechal zapsat podíl své manželce Anně z Vesce. R. 1545 panství koupili Budovcové z Budova, r. 1551 je prodali Anně z Vartemberka (vdově po Janovi z Bíbrštejna), od ní sňatkem přešlo na jejího druhého manžela Jindřicha z Valdštejna. Ten nechal Dobroviceves r. 1558 povýšit na městečko Dobrovici a pravděpodobně na místě bývalé tvrze r. 1578 postavit renesanční zámek. - Původně čtyřkřídlý příkopem chráněný objekt s nárožními bastiony a s arkádami okolo obdélníkového dvora. - Za Henyka z Valdštejna byla v zámku v r. 1610 zřízena knihtiskárna. Pro účast v protihabsburském odboji byla Dobrovice Henykovi zkonfiskována, získal ji však Albrecht z Valdštejna, který ji ještě téhož roku postoupil Adamovi z Valdštejna. Za Eleonory z Valdštejna byl r. 1717 jihovýchodní bastion přestavěn na barokní zámeckou kapli. Valdštejnové panství spravovali až do r. 1734, potom přešlo sňatkem na rod Fürstenberků. Za nich byl zámek po nějakou dobu zanedbáván, sloužil pouze hospodářským účelům nebo jako příležitostné vdovské sídlo. R. 1809 přešla Dobrovice s zámkem do majetku Thurn-Taxisů, německého knížecího rodu, který pocházel ze severní Itálie. Thurn-Taxisové stejně jako již Fürstenberkové si zvolili za své sídlo zámek v Loučeni. Nevyužitý dobrovický zámek nechal Karel Anselm Thurn-Taxis r. 1831 přebudovat na cukrovar. Jeho zakladatel, německý cukrovarnický odborník Karel Weinrich použil západní část zámku na průmyslové zpracování cukrové řepy, využil zámecké sklepy a také další zámecké budovy. V l. 1832-1833 byla zbořena barokní kaple, v následujících letech severní křídlo, část západního a východního křídla a byly zazděny arkády a přistavěny další budovy a zařízení. Tyto úpravy nenávratně narušily zámecký areál a zcela zničily původní interiéry a nástěnné malby. Ohroženy byly také dřevěné kazetové malované stropy, v r. 1873 byly proto sňaty a převezeny do zámecké sýpky v Bělé pod Bezdězem. V r. 1930 byl do Dobrovice vrácen alespoň jeden kazetový strop a umístěn v místní radnici, další byly převezeny na zámek v Mnichově Hradišti, na hrad Švihov a čtvrtý snad na zámek v Plumlově. - Z bývalého renesančního zámeckého areálu dodnes zůstaly zachovány jen části. Celistvé zůstalo jen jižní křídlo a část křídla východního a západního. Dochována je jedna z věží s cibulovou bání. - Naproti zámku se rozkládá původně renesanční hospodářský dvůr z 2. pol. 16. stol. - Současným vlastníkem objektu je společnost Tereos TTD, která zámek spolu s hospodářským dvorem nechala nedávno zrekonstruovat. V zámku sídlí management společnosti a v budově bývalého hospodářského dvora jsou umístěna tzv. Dobrovická muzea.
  Keywordstvrze * přestavěné tvrze * zámky * přestavěné zámky * hospodářské dvory * cukrovary * muzea * renesance * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 270.
  ANDĚL, Rudolf et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 92-93.
  HERČÍK, Karel. Dobrovice 450 let městem, 1558-2008. 1. vyd. Dobrovice: Město Dobrovice, 2008, s. 18-37.
  See also related Cukrovar (Dobrovice, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (11) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Map

Dobrovice (zámek)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°22'0.64"N, 14°57'49.18"E

GPS: 50°22'0.64"N, 14°57'49.18"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.