Number of the records: 1  

specializované časopisy

 1. Form, Genrespecializované časopisy
  Collection kindFile of genre and forms terms
  References (598) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (47) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  Databáze národních autorit NK ČR
  form/genre

  form/genre

Number of the records: 1