Number of the records: 1  

Kačina (Česko : zaniklá obec)

 1. Geographic nameKačina (Česko : zaniklá obec)
  Place Svatý Mikuláš (Kutná Hora, Česko)
  DistrictKutná Hora
  Events1142 - první zmínka o obci
  1377 - uváděny jen louky na Kačině
  1802 - započata stavba zámku Kačina
  Personalities Chotkové z Chotkova a Vojnína (rod) - majitelé panství
  DescriptonZaniklá obec stávala v místech dnešního zámku Kačina jihovýchodně od obce Svatý Mikuláš, 6 km severovýchodně od Kutné Hory. Nazývána též Kačín. - Písemně poprvé připomínána v r. 1142, tehdy ji Miroslav, zakladatel cisterciáckého kláštera v Sedlci, daroval tomuto klášteru. Obec později z neznámých příčin zanikla. V r. 1377 byly zmiňovány již jen louky na Kačině příslušné k sedleckému klášteru. Během husitských válek bylo toto místo důležitým vojenským shromaždištěm; na jaře r. 1434 se zde shromáždilo vojsko panské jednoty před útokem na Nové Město pražské a před bitvou u Lipan, v srpnu 1440 se na Kačině sešlo vojsko, se kterým 3. září Jiří z Poděbrad dobyl Prahu na Oldřichovi z Rožmberka, v srpnu 1474 sem bylo svoláno vojsko krále Vladislava II. před tažením na Moravu proti Matyáši Korvínovi. Od konce husitských válek bylo místo příslušenstvím kolínského panství, od r. 1588 patřilo k panství Nové Dvory. Za Bernarda Věžníka z Věžník byla koncem 17. stol. na Kačině založena obora, kterou v r. 1764 koupil Jan Karel Chotek z Vojnína. Ten zde nechal v r. 1770 vystavět umělou pseudogotickou zříceninu (zbytky zachovány dodnes) a vysázel zde nový les zvaný Libuše. V r. 1789 zde syn Jana Karla Jan Rudolf Chotek začal budovat rozsáhlý (200 ha) přírodní park podle plánů vídeňského architekta N. J. Jacquina, v l. 1802-1824 ve východní části parku vystavěl empírový reprezentativ­ní zámek, který pojmenoval Kačina. - Dnes státní zámek Kačina s expozicí Muzeum českého venkova (Národní zemědělské muzeum) a zámecká expozice Dějiny rodu Chotků (chotkovská knihovna a divadlo, lékárna, obrazárna). - V parku západně od zámku dnes stojí ještě hospodářský dvůr Kačina, při silnici z Nových Dvorů do obce Svatá Kateřina tzv. Červený domek (dnes soukromý obytný dům), u cesty od zámku Kačina do Nových Dvorů klasicistní kaplička z 19. stol. a východně od zámku, u křižovatky na Svatý Mikuláš hostinec Husa (bývalý zájezdní hostiec).
  Keywordsobce * zaniklé obce * dějiny obce * louky * obory * lesy * zámky * domy * hospodářské dvory * zájezdní hostince * hostince * kaple * klasicismus * empír * muzea * zámecká divadla * zámecké knihovny * zámecké parky * zámecké expozice * zemědělská muzea
  CitationŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 189-191.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2010-06-01]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kacina-zanikla-obec/zamek.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of corporation names
  (2) - File of personal names - persons from region
  (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (5) - ARTICLES

Map

Kačina (Česko : zaniklá obec)

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°59'7.03"N, 15°19'41.44"E

GPS: 49°59'7.03"N, 15°19'41.44"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.